spalanie_odpadów_bio-1.jpg

spalanie_odpadów-1.jpgspalanie_odpadów-2.jpg

komunikat_Rusiec_11092023_page-0001.jpg

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury w 2023 r. pt. „Wsparcie i upowszechnianie kultury poprzez rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem orkiestr dętych na terenie Gminy Rusiec w 2023 roku”

  1. Komisja do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury w 2023 r., powołana zarządzeniem nr 83/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 roku przez Wójta Gminy Rusiec, dokonała analizy 1 oferty. W wyniku analizy formalnej stwierdzono, iż oferta spełnia wymogi formalne.
  2. Ocenie merytorycznej poddano 1 ofertę, spełniającą wymogi formalne. Wartość merytoryczną oferty i jej zasadność, przeanalizowano zgodnie z kryteriami zawartymi w karcie oceny merytorycznej oferty.
  3. Komisja po merytorycznej ocenie oferty, w ramach posiadanych środków, zarekomendowała dofinansowanie w wysokości 20.000,00 złotych. Protokół z prac Komisji wraz załącznikami został przekazany Wójtowi Gminy Rusiec.
  4. Wyniki otwartego konkursu ofert zawiera załącznik do komunikatu.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury w 2023 r. pt. „Wsparcie i upowszechnianie kultury poprzez rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem orkiestr dętych na terenie Gminy Rusiec w 2023 roku”

 

Lp.

Nr kancelaryjny oferty

Nazwa organizacji

Kwota dotacji

Termin realizacji zadania

Ogółem liczba punktów

 

 

1

 

 

DK/4371/2023

Stowarzyszenie Amatorska Orkiestra Dęta im. Karola Namysłowskiego 97-438 Rusiec, ul. Sosnowa 10

 

 

 

20.000,00 zł

Od dnia podpisania umowy-31.12.2023 r.

 

 

 

73

 

3 września w Woli Wiązowej miała miejsca ważna uroczystość: ponowne odsłonięcie Pomnika Niepodległości.

Przypomnijmy: pierwotnie pomnik odsłonięto 11 listopada 1938 roku w 20. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Po wybuchu II wojny światowej i wkroczeniu wojsk niemieckich na ziemie rusieckie, pomnik ograbiono z popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego, Orła Białego i Orderu Virtuti Militari, a betonowy obelisk obalono i zakopano.

Pomnik przeleżał pod ziemią około 80 lat. Niespełna trzy lata temu, podczas rozbiórki starego przystanku, odkryto obelisk. Dzięki staraniom Komitetu Odbudowy Pomnika, na czele z radnym powiatowym Bogdanem Stolarczykiem, dokładnie po 30 976 dniach znów stanął na swoim miejscu.

Na piękną i podniosłą uroczystość odsłonięcia tłumnie przybyli mieszkańców nie tylko Woli Wiązowej, ale i całej gminy.

– Dzisiejsza uroczystość, to dla nas okazja do oddania hołdu tym, którzy na niego najbardziej zasłużyli – dla bohaterów walczących o wolność i niepodległość Polski. Od dziś odrestaurowany Pomnik Niepodległości będzie symbolem naszej pamięci o historii i o teraźniejszość – mówił podczas uroczystości wójt Damian Szczytowski.

Zadanie „Renowacja pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

05_znak_uproszczony_kolor_biale_tlo_RGB_PL.png

 

 

3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg373400049_1199004348168296_28511437305164615_n.jpgIMG_20230903_160917.jpgIMG_20230903_160922.jpgIMG_20230903_160929.jpgIMG_20230903_160933.jpgIMG_20230903_160936.jpg