Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego opracowuje system wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Data: wtorek, 25 lipca 2023 r.

Godzina; 9:30 13.00 + obiad
Miejsce
: Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie 

Plac Gabriela Narutowicza 1A, Bełchatów
Partnerem organizacyjnym wydarzenia jest
Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie.

Zarejestruj się do 19 lipca po linkiem.

https://elodzkie.pl

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z Małgorzatą Misiak (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

JTP_GROUNDWORK_Event_invitation_Needs_analysis_workshop_25_July_003.jpg

     ZARZĄDZENIE NR 65/2023

WÓJTA GMINY RUSIEC z dnia 12 lipca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Wiązowej.

         

   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z póź.zm.), art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428 ) oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1449, Dz. U. z 2023 r. poz. 108) zarządzam, co następuje:

1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Wiązowej, Wola Wiązowa 42, 97-438 Rusiec.

2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem.

4. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:

  • na stronie internetowej Gminy Rusiec
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rusiec,
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Łodzi,
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rusiec,

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                        Wójt Gminy Rusiec
                                                                                            
                                                                                          Damian Szczytowski

informacja_page-0001.jpg

Komunikat Sanepidu w Bełchatowie z dnia 07.07.2023 r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu Rusiec. Dotyczy miejscowości: Rusiec, Dębina, Krasowa, Żary.
________________________________________
Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla: niemowląt i dzieci do 2 lat, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez min. 2 min. a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.
 
Komunikat_PPIS_w_Bełchatowie_z_dnia_07.07.2023_r._skierowany_do_konsumentów_wody_z_wodociągu_w_Ruścu.jpg

Z dniem 1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1073), która wprowadziła możliwość przyznania świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa osobom, które ze względu na okres pełnienia tej funkcji, w ramach społecznego zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej pełniły funkcję sołtysa.

Komu przysługuje świadczenie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa?

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 i 572) przez okres co najmniej dwóch kadencji, nie mniej niż co najmniej osiem lat;
2) osiągnęła wiek:

a) w przypadku kobiety - 60 lat,

b) w przypadku mężczyzny - 65 lat.

Przy ustalaniu prawa do świadczenia wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

W celu otrzymania zaświadczenia potwierdzającego okres pełnienia funkcji sołtysa, które jest niezbędne w celu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, należy zgłosić się do Urzędu Gminy w Ruścu, I piętro pokój nr 19.

Więcej informacji na stronie KRUS:

https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/swiadczenia-z-ubezpieczenia-emerytalno-rentowego/dodatki-do-swiadczen-emerytalno-rentowych/swiadczenie-pieniezne-z-tytulu-pelnienia-funkcji-soltysa/

 

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek o wydanie zaświadczenia.docx)wniosek o wydanie zaświadczenia[ ]12 kB