CCF14112022_0003-1.jpg

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek o zakup węgla.doc)Wniosek o zakup węgla.doc[ ]36 kB

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. poz. 2236) informuję, że Gmina Rusiec przystąpi do sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie dla uprawnionych mieszkańców gminy.
Obecnie czekamy na wskazanie przez Ministerstwo Aktywów Państwowych Spółki Skarbu Państwa uprawnionej do prowadzenia sprzedaży paliwa stałego gminom z przeznaczeniem do sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego, celem podpisania z nią stosownej umowy. Powinno to nastąpić w najbliższych dniach. Trwają także konsultacje ze składami węgla z terenu gminy.
W najbliższych dniach zostanie również udostępniony wzór wniosku o zakup preferencyjny.
Zgodnie z ustawą, węgiel po preferencyjnej cenie przysługuje osobie fizycznej z gospodarstwa domowego, która spełnia warunki uprawniające do wypłaty dodatku węglowego. Cena sprzedaży nie będzie wyższa niż 2000 zł brutto za tonę.
Jedno gospodarstwo domowe będzie mogło nabyć łącznie 3 tony węgla. Zakupu można dokonać w dwóch okresach, tj. do 31 grudnia 2022 r. oraz od 1 stycznia 2023 r. W każdym z tych okresów będzie można kupić maksymalnie 1,5 t.
Wniosek będzie zawierał oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupił (np. w sklepie PGG) paliwa stałego na sezon grzewczy 2022/2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej, jak została określona w rozporządzeniu do w.w. ustawy, czy 1,5 tony.


Z poważaniem
Damian Szczytowski
Wójt Gminy Rusiec

 

313433984_459588299654174_4378749332041518072_n.jpg

Informujemy, że ruszył nabór do projektu EUTeens4Green, w którym dofinansowanie otrzymają projekty wspierające zieloną transformację w regionach UE o wysokiej emisji dwutlenku węgla.
Województwo Łódzkie zostało zakwalifikowane do regionów węglowych narażonych na negatywne skutki zielonej transformacji.
______________________________
Celem projektu EUTeens4Green jest zwiększenie udziału osób negatywnie dotkniętych przez zieloną transformację.
Nabór kierowany jest do osób młodych w wieku 15-24 lat tworzącej grupę lub stowarzyszenie młodzieżowe z siedzibą w jednym z regionów Sprawiedliwej Transformacji.
Wnioski przyjmowane są od września do 3 listopada 2022 r.
Uwaga! Nabór prowadzony jest w języku angielskim.
Więcej informacji o inicjatywie na stronie: https://euteens4green.org/
 
 
 
Ulotka.png
Fundacja EKOOSTOJA informuje, iż realizuje operację pn. „Apiterapia i Miodosytnictwo jako forma dywersyfikacji źródeł dochodu pszczelarzy” mającą na celu aktywizację obywateli w zakresie dywersyfikacji źródeł dochodu oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu apiterapii i miodosytnictwa, przy zastosowaniu rozwiązań cyfrowych.
_______________________
Projekt realizowany jest w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w ramach działania 13 Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
_______________________
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Celem projektu jest:
 
➡️ pozyskanie kompetencji pszczelarskich przez uczestników zamieszkujących na terenach wiejskich, wśród 3 województw: mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego;
➡️ rozwój potencjalnej przedsiębiorczości na lokalnym rynku i kształtowanie postaw przedsiębiorczych, co pozytywnie wpłynie na zrównoważony rozwój na wsi;
➡️ powstanie nowych pasiek pszczelich i zwiększenie liczebności już istniejących w regionie, co przyczyni się do wzrostu populacji pszczół;
➡️ zrealizowanie łącznie 150 szkoleń e-learningowych dla 150 uczestników.
 

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa organizuje na terenie województwa łódzkiego „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. BUDOWA, EKSPLOATACJA, REMONT TWOJEGO OBIEKTU”, który odbędzie się 10 września 2022 roku. Tego dnia w godzinach 9.00–16.00 wszyscy zainteresowani różnymi aspektami procesu inwestycyjnego mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji dotyczących budowy, remontu czy eksploatacji obiektów budowlanych.

Nasi eksperci – doświadczeni inżynierowie różnych specjalności – będą pracować w wielobranżowych zespołach i udzielać odpowiedzi oraz porad w ośmiu punktach konsultacyjnych (w Łodzi i w województwie):

• ŁÓDŹ Siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39.
• ŁÓDŹ Atlas ARENA, ul. Bandurskiego 7.
• BEŁCHATÓW Placówka Terenowa ŁOIIB, ul. Okrzei 45.
• KUTNO Placówka Terenowa ŁOIIB, ul. Łęczycka 28.
• PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Placówka Terenowa ŁOIIB, ul. Armii Krajowej 24A.
• SIERADZ Placówka Terenowa ŁOIIB, ul. Zachodnia 19.
• SKIERNIEWICE Placówka Terenowa ŁOIIB, ul. Jagiellońska 6/7G.
• WIELUŃ Placówka Terenowa ŁOIIB, ul. Targowa 1.

W ramach akcji każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się do wybranego punktu konsultacyjnego w swojej okolicy, aby uzyskać informacje dotyczące m.in.: zakupu działki, procedur związanych w budową domu, wyboru kierownika budowy, materiałów i technologii, jakie zostaną wykorzystane.

Patronat honorowy nad akcją objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a patronat medialny: Dziennik Gazeta PrawnaInżynier BudownictwaONET, Murator, TVP 3 ŁódźRadio Łódź.

nowyplakat-1.jpg