AR_plakat_A4_cmyk_Q_kolor.jpg

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi rozpoczął przyjmowanie wniosków dla chcących wziąć udział w programie „Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie województwa łódzkiego na 2022 rok”.
_________________________________
Nabór potrwa do końca lutego bądź do wyczerpania środków (do rozdysponowania jest 600 000 zł.). Można uzyskać dotację do 50 procent kosztów kwalifikowanych zadania, ale nie więcej niż 7 000 zł.
Dofinansowywane będą zadania, realizowane przez osoby fizyczne i polegające na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności poniżej 5 m3/d, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych na terenach, dla których nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
_________________________________
Formularze do wypełnienia i szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie internetowej: https://tiny.pl/9ppqc

 

WFOŚiGW_ŁÓdź_logo.jpg

W sobotę w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące budowy gazociągu średniego ciśnienia, który ma przebiegać przez teren naszej Gminy.W sobotę w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące budowy gazociągu średniego ciśnienia, który ma przebiegać przez teren naszej Gminy.

Podczas spotkania pełnomocnicy Polskiej Spółki Gazownictwa przedstawili podstawowe informacje nt. inwestycji, korzyści wynikających z wybudowania gazociągu, rozwiązań wykonawczych, które będą zastosowane podczas budowy, ograniczeń. Był też czas na konsultacje indywidualne z mieszkańcami.
________________________________
Zgodnie z projektem nitka gazociągu ze stacji rozprężnej w Grudnej (gm. Szczerców) przebiegać będzie wzdłuż drogi krajowej nr 74 w kierunku naszej gminy. Dalej przebiegać będzie ulicami: Wieluńską (do Dworcowej), Koniecpolskiego, Kwiatową, Cichą, Sosnową, Piaskową, Południową, Kilińskiego, Zieloną, Polną, Dąbrowskiego, Mickiewicza oraz przez Jastrzębice do granicy z gminą Kiełczygłów. Inwestor dopuszcza możliwości rozbudowy gazociągu.
________________________________
Inwestycja zapewni dostawy gazu dla wszystkich zainteresowanych odbiorców, znajdujących się na jej trasie: zarówno dla odbiorców indywidualnych, przedsiębiorstw, czy placówek użyteczności publicznej.
Wiele gmin stara się, by jej mieszkańcy mieli dostęp do gazociągu. Wierzymy, że współpraca z gminą Rusiec zakończy się szczęśliwym finałem – mówi Emilia Sitarek, pełnomocnik Polskiej Spółki Gazownictwa.
________________________________
Według PSG same prace nad położeniem około 30-kilometrowego gazociągu potrwają kilka miesięcy. Kiedy się rozpoczną? Uzależnione jest to od uzyskania przez inwestora zgód wszystkich właścicieli działek, które znajdują na trasie planowanego przebiegu gazociągu. W przypadku Gminy Rusiec dotyczy to około 200 właścicieli (warto dodać, że każdemu z nich przysługuje rekompensata finansowa).

Gazociąg.jpg

Pismo_GOPS-1.jpg

Informujemy, że Urząd Gminy Rusiec uzyskał dostęp do przygotowanej w ramach realizacji projektu „Wspieraj lokalnie” aplikacji do rozliczeń PIT i wspierania lokalnych OPP przy wykorzystaniu 1% podatku za rok 2021. Aplikacja jest w pełni funkcjonalna i gotowa do użycia.
___________________________________
Aplikacja służy do rozliczania deklaracji PIT. Każdy podatnik, który skorzysta z aplikacji, będzie mógł przekazać 1% jednej z organizacji działającej w naszym regionie.
___________________________________
Korzystając z aplikacji “WSPIERAJ LOKALNIE”:

- wychodzimy z inicjatywą wsparcia i promocji lokalnych OPP,
- udostępniamy i ułatwiamy dostępu do listy OPP z terenu naszej gminy, przyczyniamy się do szerzenia idei wsparcia lokalnych organizacji i świadomej regionalnej pomocy,
- oferujemy pomoc w zbiórce 1% dla organizacji lokalnych, które często nie mają tak dużej siły przebicia w celu reklamy, jak duże ogólnopolskie organizacje, a działają lokalnie i pomagają naszym mieszkańcom.
___________________________________
Aplikacja dostępna jest na stronie: https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-rusiec/

Zachęcamy do skorzystania z programu i przekazania tzw. 1% na rzecz wybranej przez Państwa organizacji pozarządowej z terenu naszej gminy. Wskazanie konkretnej organizacji pożytku publicznego w zeznaniu podatkowym skutkuje tym, że 1% należnego podatku nie trafia do budżetu państwa, tylko na konto wybranej organizacji.

___________________________________

„Wspieraj lokalnie” to projekt realizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl.Łatwe podatki PIT Online.

 

wspieraj_lokalnie_2.png