W ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane będzie badanie pod nazwą Diagnoza uzależnień behawioralnych.

Celem badania jest rozpoznanie lokalnego środowiska w perspektywie występujących w nim uzależnień behawioralnych (uzależnień od czynności), do których zaliczamy m.in. popularność zakładów bukmacherskich, korzystanie z internetowych gier losowych, uzależnienia od nowych mediów czy rozpowszechnienie gier na automatach, itp.

Badanie będzie przeprowadzone w wersji elektronicznej online i będą nim objęci uczniowie szkół oraz dorośli mieszkańcy Gminy Rusiec. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu poprzez wypełnienie ankiety. Ankieta jest całkowicie anonimowa i nie ma konieczności podawania żadnych danych osobowych. Rzeczą bardzo ważną jest, aby na zakończenie każdy uczestnik wcisnął przycisk WYŚLIJ.

LINK DO ANKIETY: https://www.webankieta.pl/ankieta/700784/rusiec-2022-diagnoza-uzaleznien-behawioralnych-2022-ankieta-dorosli-mieszkancy.html

Druhowie z OSP Dąbrowa Rusiecka wygrali Halowy Turniej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Rusiec.

Niedzielne zawody, które patronatem honorowym objął wójt Damian Szczytowski, odbyły się w Sali sportowo-rekreacyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu

Zaczęło się od sensacyjnej porażki jednego z faworytów, czyli OSP Wola Wiązowa, z OSP Aleksandrów aż 0:5. Później emocje już tylko rosły. Nie brakowało pięknych goli, efektowych parad bramkarzy, twardej walki w powietrzu i w parterze. Skończyło się zgodnie z prognozami: strażacy z Dąbrowy Rusieckiej od początku grali równo i skutecznie. Wygrali wszystkie mecze, strzelając aż 16 goli i tracąc zaledwie 5.

Oprócz trofeum za rywalizację drużynową, strażacy z Dąbrowy Rusieckiej odebrali też nagrody indywidualne. Na najlepszego zawodnika turnieju wybrano Huberta Kałużnego (strzelec 8 goli), a najlepszym bramkarzem został Mateusz Banasiak.

Zwycięska drużyna będzie reprezentować Gminę Rusiec w zawodach powiatowych.

Tabela końcowa:

  1. OSP Dąbrowa Rusiecka,
  2. OSP Wola Wiązowa,
  3. OSP Rusiec,
  4. OSP Jastrzębice,
  5. OSP Aleksandrów.
Rozegrane mecze:
OSP Aleksandrów – OSP Wola Wiązowa 5:0,
OSP Dąbrowa Rusiecka – OSP Jastrzębice 4:1,
OSP Rusiec – OSP Aleksandrów 4:1,
OSP Wola Wiązowa – OSP Dąbrowa Rusiecka 0:5,
OSP Jastrzębice – OSP Rusiec 2:4,
OSP Dąbrowa Rusiecka – OSP Aleksandrów 3:2,
OSP Wola Wiązowa – OSP Rusiec 7:1,
OSP Aleksandrów – OSP Jastrzębice 1:2,
OSP Rusiec – OSP Dąbrowa Rusiecka 2:4,
OSP Jastrzębice – OSP Wola Wiązowa 3:5.
 
Turniej_OSP.jpg

Wszystkim Babciom i Dziadkom, z podziękowaniami za troskę i cierpliwość, opiekę, ogromne serce i za poświęcony czas.

Życzymy Wam, dużo zdrowia, samych słonecznych dni, i pogody ducha na każdy dzień.

 

Wójt Damian Szczytowski,

przewodniczący Rady Gminy Rafał Rabenda

wraz z pracownikami Urzędu GminyDzień_babci_i_dziadka.png

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu znalazła się w gronie 65 szkół z całej Polski, biorących udział w tegorocznej edycji projektu edukacji ekonomicznej ,,Ferie z ekonomią’’, realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów, rozbudzenie i kształtowanie w nich postaw przedsiębiorczych, rozwój umiejętności planowania i zarządzania finansami osobistymi oraz poznanie zadań NBP i roli pieniądza.

„Ferie z ekonomią” to projekt adresowany do uczniów 7. i 8. klas podstawowych. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela wspólnie ze studentem kierunku ekonomicznego.

I etap projektu realizowany jest podczas jednego tygodnia ferii zimowych w terminie 14 -18 luty 2022 r. W trakcie zajęć prowadzonych w ferie, uczestnicy zdobywają wiedzę, m.in. z zakresu ekonomii i finansów, przyswajają podstawowe pojęcia ekonomiczne, dowiadują się jak funkcjonuje prawdziwe przedsiębiorstwo i na czym polega patriotyzm gospodarczy. Młodzież ma również szansę wykształcić u siebie zdolności negocjacyjne, nauczyć się odpowiedzialnego gospodarowania pieniędzmi oraz poznać zasady tworzenia modelu biznesowego firmy. Zajęciom edukacyjnym towarzyszą gry i zabawy ekonomiczne, spotkanie
z lokalnym przedsiębiorcą, wizyta w placówce banku oraz warsztat dotyczący pieniądza prowadzony przez pracowników Oddziałów Okręgowych Narodowego Banku Polskiego. To ciekawy i angażujący sposób na przyswojenie przez młodzież wiedzy w atrakcyjnej, praktycznej formie.

Swoją przygodę z ekonomią uczniowie będą kontynuowali również w II semestrze, w ramach II etapu projektu, w którym przygotują pracę projektową – model biznesowy własnego przedsiębiorstwa działającego w lokalnej społeczności. Nagrodą dla autorów pięciu najlepszych prac będzie wycieczka edukacyjna z warsztatami do Warszawy.

______________________________________________

Pomysłodawcą i organizatorem projektu „Ferie z ekonomią” jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFWRP) jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od ponad 30 lat pomaga zmienić jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wspieraniu inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej i rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz na działaniach społecznych i edukacyjnych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie (www.efrwp.pl).

GOPS_logo.jpg

W związku ze wzrostem kryterium dochodowego w pomocy społecznej, przypominamy zainteresowanym, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu prowadzi kwalifikację mieszkańców do uzyskania bezpłatnej pomocy żywnościowej w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021”.

Obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku kryteria wynoszą:

- 1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej;

- 1 320 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Zainteresowanych otrzymaniem pomocy zapraszamy do GOPS w Ruścu, celem wypełnienia wniosku, w terminie do 28.02.2022 r.

Dodatkowych informacji na temat programu udzielają pracownicy GOPS pod numerami telefonów: (43) 67 66 025, 797 117 739.

Bank_żwyności_logo.jpg