IMG_0001.jpgIMG_0002.jpgIMG_0003.jpgIMG_0004.jpgIMG_0005.jpg

Zarządzenie_Rekrutacja_20232024-1.jpgZarządzenie_Rekrutacja_20232024-2.jpgZarządzenie_Rekrutacja_20232024-3.jpg

kurenda.jpg

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek o zakup węgla.doc)Wniosek o zakup węgla.doc[ ]29 kB

Akweny_cz_1.jpg

Akweny_cz_2.jpg

Wójt Gminy Rusiec ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w Gminie Rusiec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku oraz zaprasza do składania ofert.
 
Zadania przewidziane do realizacji:
 
Zadanie nr 1: Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Rusiec poprzez organizowanie zajęć sportowych,
 
Zadanie nr 2: Wspomaganie integracji społecznej osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Rusiec poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego.
 
Więcej szczegółów ogłoszonego konkursu znajduje się w załącznikach.