Przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem Urzędu Gminy Rusiec.
ZOSTAŁO TYLKO 6 MIESIĘCY!
Terminy:
- deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania
- deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.
 
271278683_1515078998847744_6848240722797075472_n.jpg

Mieszkańcy Gminy Rusiec mogą już składać wnioski o wypłatę tzw. dodatku osłonowego.

Stanowi on element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Przysługuje on gospodarstwom domowym, którego przeciętny miesięczny dochód na osobę nie przekracza 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

  •  jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500* zł przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 zł;
  •  gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę;
  •  gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50* zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę;
  •  gospodarstwo 6- i więcej osobowe otrzyma 1150 lub 1437,50* zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę.

* Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania w gospodarstwie domowym. Wyższa kwota przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Muszą one być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (można tego dokonać w Urzędzie Gminy; informacji na ten temat udziela p. Marta Krasowska, tel. 43 6766011 w. 225).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Pamiętaj: jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek dla gospodarstwa wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wniosek o dodatek osłonowy można składać do 31 października 2022 r. za pośrednictwem platformy ePUAP lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ruścu.

W przypadku wniosków złożonych do 31 stycznia br., wypłata dodatków odbędzie się w dwóch równych ratach tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które złożą wniosek po tym terminie, jednak nie później niż do 31 października, wypłatę dodatku otrzymają do 2 grudnia 2022 r.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny w siedzibie GOPS w Ruścu, a także na stronie rusiec.pl.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy GOPS pod numerami tel.: 43 67 66 025 lub 797 117 739.
3.png

Rozp.jpg

Załączniki:
Pobierz plik (Rozp. WŁ 28 - 2021 z dn. 27.12.2021.pdf)Rozp. WŁ 28 - 2021 z dn. 27.12.2021[ ]183 kB

Tylko do 31 grudnia KGW mają czas na wydanie środków na prowadzenie działalności statutowej, a wydatki muszą rozliczyć do końca stycznia.

Panie z kół gospodyń wiejskich otrzymały w tym roku z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa blisko 55,9 mln zł na prowadzenie działalności statutowej. Na wydanie tych środków mają czas do końca grudnia 2021 r., a na ich rozliczenie do końca stycznia 2022 r.

Przypominamy, że 31 grudnia 2021 r. mija czas na wydanie pieniędzy, które koła gospodyń wiejskich otrzymały z ARiMR na rozwijanie swojej działalności. Zaś do 31 stycznia 2022 r. muszą się one rozliczyć z wydatków w formie sprawozdania. Jeżeli którykolwiek z tych terminów nie zostanie dochowany, otrzymane dofinansowanie trzeba będzie zwrócić. 

Wnioski o wsparcie działalności statutowej złożyło w ARiMR w 2021 roku 10 159 kół gospodyń wiejskich. Agencja wypłaciła im z tego tytułu blisko 55,9 mln zł pomocy. Dotychczas do ARiMR trafiły 624 sprawozdania. Zachęcamy, by nie czekać ze spełnieniem tego obowiązku do ostatniej chwili. 

Otrzymaną pomoc koła mogą przeznaczyć m.in. na: prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich; aktywności służące poprawie warunków życia i pracy kobiet na wsi; upowszechnianie dobrych metod prowadzenia gospodarstw domowych; rozwijanie kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej. 

W 2021 roku koła liczące nie więcej niż 30 osób mogły się ubiegać o 5 tys. zł, te o liczebności od 31 do 75 osób – 6 tys. zł, jeszcze liczniejsze – 7 tys. zł. Wnioski o pomoc można było składać do 30 września, a pula środków była wyższa niż w latach ubiegłych i wynosiła 70 mln zł.  Od 2018 r. na działalność statutową Agencja przekazała KGW łącznie 135 mln zł. W prowadzonym przez ARiMR rejestrze znajduje się obecnie 10 604 kół gospodyń wiejskich.

Tylko_do_31_grudnia_KGW_mają_czas_na_wydanie_środków_na_prowadzenie_działalności_statutowej.jpg

Pandemia sprawiła, że ponownie nie odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne dla starszych i samotnych mieszkańców gminy Rusiec.
 
Bardzo żałuję, że w tym szczególnym czasie nie mogliśmy spotkać się, porozmawiać, osobiście złożyć sobie świątecznych i noworocznych życzeń. Pamiętaliśmy jednak o starszych i samotnych mieszkańcach. Wspólnie z pracownikami Urzędu Gminy przygotowaliśmy dla nich świąteczne paczki. Serdeczne dziękuję wszystkim zaangażowanym w tę akcję - mówi wójt Damian Szczytowski.
Paczki w tym tygodniu rozwieźli druhowie z OSP Rusiec, OSP Wola Wiązowa, OSP Dąbrowa Rusiecka i OSP Jastrzębice. Odwiedzili ponad 450 osób. - Były to dla nas bardzo miłe, sympatyczne spotkania. Czasami, aż żal było, że tak krótkie. Obdarowani dziękowali przede wszystkim za pamięć i za życzenia - opowiadają druhowie.
________________________________________
Jeszcze raz składamy wszystkim mieszkańcom Gminy Rusiec życzenia pięknych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.
 
1.jpg2.jpg