Od 29 marca 2022 r. będzie się można ubiegać o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych" w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadniania w gospodarstwie. Wnioski będą przyjmowane przez ARiMR do 27 maja 2022 r.
______________________________
O dofinansowanie inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) mogą się ubiegać rolnicy m.in. posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 ha do 300 ha, którego wielkość ekonomiczna wynosi od 13 tys. euro do 250 tys. euro lub prowadzący dział specjalny produkcji rolnej. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie składających wniosek. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji w każdym gospodarstwie powinna osiągnąć co najmniej 13 tys. euro. Rolnik musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Warunek ten nie dotyczy prowadzących działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
______________________________
Więcej informacji na stronie: www.gov.pl
 modernizacja.jpg
Zarząd Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w Wojewódzkim Konkursie pn. „Tradycyjny Wypiek Wielkanocny - 2022”. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców województwa łódzkiego.
____________________________
Celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy na temat produktów tradycyjnych i lokalnych z województwa łódzkiego. Aby wziąć udział w konkursie należy:
➡️ przygotować tradycyjny wypiek wielkanocny, tj. mazurek lub sernik, lub babkę;
➡️ zaprezentować na zdjęciu gotowy produkt;
➡️ załączyć przepis;
➡️ załączyć zdjęcie prezentujące produkty tradycyjne i lokalne użyte w przepisie wypieku;
➡️ wypełnić formularz zgłoszeniowy.
____________________________
Do przygotowania wypieku konkursowego warto użyć produktów tradycyjnych i lokalnych z województwa łódzkiego. Na laureatów konkursów czekają nagrody finansowe i upominki rzeczowe. Termin nadsyłania prac upływa 3 kwietnia 2022 roku o godzinie 23.59.
____________________________
Szczegóły konkursu, tj. regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: www.lodzkie.pl
 
Plakat_A4_druk_Konkurs_Wojewódzki_pn_Tradycyjny_Wypiek_Wielkanocny_2022-02.jpg

Agro-Market24.jpg

Serwis Agro-Market24 to portal stworzony, aby pomóc producentom rolnym w dotarciu do odbiorców na swoje produkty. Zachęcamy również osoby fizyczne do kupowania bezpośrednio od rolników. W ten sposób, wspólnie możemy wspierać polskie rolnictwo. Korzystanie z portalu jest bezpłatne.

Zachęcamy do odwiedzania strony: Agro-Market24

15 marca ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok. Od ubiegłego roku dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Główną zmianą w tegorocznym naborze jest wprowadzenie uzupełniającej płatności podstawowej (UPP).

Wnioski o dopłaty można składać od 15 marca do 16 maja 2022 r. Kto złoży wniosek po tym terminie – jednak nie później niż do 10 czerwca 2022 r. – będzie miał pomniejszone należne płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Natomiast zmiany do już złożonych wniosków będzie można wprowadzać bez żadnych konsekwencji do 31 maja 2022 r. Poprawki złożone po tym terminie, lecz nie później niż do 10 czerwca 2022 r., będą wiązały się z pomniejszeniem należnych płatności o 1 proc. za każdy dzień zwłoki.

W rozpoczynającej się właśnie kampanii ponownie wprowadzona została uzupełniająca płatność podstawowa do wybranych upraw a także gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin. Wykaz roślin, do których przysługuje uzupełniająca płatność podstawowa, obejmuje aż 13 kategorii, a pełna lista znajduje się na portalu ARiMR (https://www.gov.pl/web/arimr/uzupelniajaca-platnosc-podstawowa-upp-2022).

Kolejna istotna zmiana dotyczy rolników zainteresowanych płatnościami w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego. W tym roku liczba pakietów wchodząca w skład tych płatności została poszerzona o dwa nowe:

  • Pakiet 8. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk;

  • Pakiet 9. Retencjonowanie wody.

W tegorocznym naborze, tak samo jak w ubiegłym roku, wnioski o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW składa się wyłącznie elektronicznie, lecz wprowadzona został pewna techniczna zmiana. W zeszłym roku można było zalogować się bezpośrednio do aplikacji eWniosekPlus, wypełnić formularz i wysłać go do ARiMR, natomiast w tym roku dostać się do tej aplikacji będzie można jedynie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), która została udostępniona na portalu ARiMR. Wszystkie dane dostępu – login i hasło – z których dotychczas korzystał rolnik ubiegający się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW, pozostają bez zmian. Uruchomienie Platformy Usług Elektronicznych jest kolejnym krokiem na drodze do usprawnienia komunikacji pomiędzy rolnikiem a ARiMR – co też przełoży się na przyspieszenie wypłaty beneficjentom należnych środków.

Rolnicy, którzy nie mają komputerów lub obawiają się, że sami nie poradzą sobie z wypełnieniem wniosku przez internet, mogą liczyć na pomoc techniczną pracowników Agencji. W każdym biurze powiatowym ARiMR będzie przygotowane specjalne stanowisko komputerowe, przy którym nasi eksperci będą pomagać w przygotowaniu i składaniu wniosków.

Przypominamy, że rolnik ubiegający się o płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności ONW, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną (PROW 2014-2020), płatność ekologiczną (PROW 2014-2020) musi posiadać prawo do użytkowania gruntów wskazanych we wniosku. Może to być uregulowane w formie np. aktu własności, umowy dzierżawy czy umowy ustnej.

W ubiegłym roku wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło ok. 1,3 mln rolników. Trwa realizacja wypłat z tego tytułu. Dotychczas do rolników trafiło ok. 14,62 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich i ok. 2,87 mld zł w ramach płatności obszarowych z PROW za 2021 r.

_____________________

Pomoc rolnikom z terenu gminy Rusiec w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW będzie udzielana w terminie od 4 do 22 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Rusiec oraz w Domu Kultury w Woli Wiązowej. Szczegółowe informacje zostaną wkrótce opublikowane na stronie Gminy Rusiec oraz na sołeckich tablicach ogłoszeń.

Dopłaty_bezpośrednie_i_obszarowe_z_PROW_za_2022_rok__już_można_składać_wnioski.jpg

Nadrabiamy wieloletnie zaniedbania w Gminie Rusiec! Znów będzie gabinet stomatologiczny w Ruścu, a ośrodki zdrowia w Ruścu i Woli Wiązowej wreszcie doczekają się podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Gabinet stomatologiczny w budynku ośrodka zdrowia w Ruścu przy ulicy Mickiewicza zlikwidowano w latach 90. I od tej pory, mimo wielu próśb mieszkańców, kolejne władze gminne nie zdecydowały się na reaktywowanie go. Wkrótce się to zmieni.

Po wielotygodniowych negocjacjach udało się osiągnąć porozumienie z lekarzem, która będzie prowadzić gabinet. - Jednym z naszych warunków było, aby gabinet stomatologiczny świadczył usługi dla mieszkańców również w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. O szczegółowym zakresie usług będziemy jeszcze informować, ale na pewno będzie to duże ułatwienie dla naszych mieszkańców – mówi Damian Szczytowski, Wójt Gminy Rusiec.

W przyszłym tygodniu rozpocznie się remont pomieszczenia, w którym będzie znajdować się gabinet. Zakres niezbędnych do wykonania prac jest bardzo duży. Nie zakłócą one jednak funkcjonowania ośrodka zdrowia. Koszty remontu i kompleksowego wyposażenia gabinetu w całości pokryte zostaną z dofinansowania pozyskanego przez Gminę Rusiec.

Robimy wszystko, aby jak najszybciej mogli skorzystać z gabinetu pierwsi pacjenci – wyjaśnia Damian Szczytowski. W trosce o zdrowie i komfort mieszkańców naszej Gminy planujemy w tym roku jeszcze dwie inwestycje, tj. budowę podjazdów dla niepełnosprawnych przy ośrodkach zdrowia w Ruścu i w Woli Wiązowej – dodaje wójt.

Zostały już wykonane projekty podjazdów oraz przebudowy obecnych schodów zewnętrznych, a wkrótce zostaną wyłonieni wykonawcy.

Warto wspomnieć, że duży wpływ na wspomniane wcześniej inwestycje mieli mieszkańcy. Dzięki ich postawie, Gmina Rusiec w rządowym konkursie „Rosnąca odporność” zajęła drugie miejsce, co zostało nagrodzono kwotą 500 000 zł.

Foto_1.jpgFoto_2.jpgFoto_3.jpg