Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image '../joomla1/images/stories/aktualnosci/życzenia.jpg'

yczenia.jpg

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 216, poz. 2603 z późn. zm.)

 WÓJT GMINY RUSIEC

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykazem objęta jest nieruchomość gruntowa, położona w obrębie Wola Wiązowa, gm. Rusiec, oznaczona numerem ewidencyjnym działki:

 • 93/3 o pow. 0,4636 ha

Powyższa nieruchomość ma uregulowany stan prawny i urządzoną księgę wieczystą o numerze PT1B/00050988/6 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie.

Szczegółowych informacji o przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ruścu, ul. Wieluńska 35, parter pokój nr 7, telefon: 043 6766044.

Wójt Gminy Rusiec

/-/ Dariusz Woźniak

Załączniki:
Pobierz plik (wycinek z mapy.jpg)wycinek z mapy.jpg[ ]498 kB

Wójt Gminy Rusiec 


Informuje, że w dniach od 07 listopada 2013 r. do 17 grudnia 2013 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec przy ulicy Wieluńskiej 35, na stronie internetowej www.rusiec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej będzie zamieszczone szczegółowe ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rusiec.

zaproszenie 13 09 2013

Projekt „Czas na EKO-zawód” jest realizowany przez firmę CONSULTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością — w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi.

Projekt będzie realizowany w okresie: 01.08.2013r. – 31.07.2014r.

Celem projektu jest zwiększenie szans znalezienia zatrudnienia poza rolnictwem 144 osób odchodzących z rolnictwa z obszaru województwa łódzkiego.

W ramach projektu „Czas na EKO – zawód !” będą realizowane następujące bezpłatne szkolenia w miejscu dogodnym dla uczestników:

 • INDYWIDUALNE DORADZTWO (3h/kobiety + 2h/mężczyźni)
 • WARSZTATY POSZUKIWANIA PRACY I AUTOPREZENTACJI (8 h na grupę)
 • INDYWIDUALNE DORADZTWO Z POŚREDNIKIEM ( 3h na uczestnika)
 • SZKOLENIA ZAWODOWE
  1. Zielarstwo  (152 h)
  2. Florystyka  (93 h)
  3. Agro-turystyka (102 h)
  4. Rękodzieło Artystyczne (95 h)

Biuro projektu
ul. Piotrkowska 101

p. 15/16, II klatka, II piętro

90-425 Łódź

Załączniki:
Pobierz plik (plakat_EKO zawód.JPG)plakat_EKO zawód.JPG[ ]377 kB