Wójt Gminy Rusiec ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w Gminie Rusiec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku oraz zaprasza do składania ofert.
 
Zadania przewidziane do realizacji:
 
Zadanie nr 1: Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Rusiec poprzez organizowanie zajęć sportowych,
 
Zadanie nr 2: Wspomaganie integracji społecznej osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Rusiec poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego.
 
Więcej szczegółów ogłoszonego konkursu znajduje się w załącznikach.

zyczenia.jpg

SUrzad_w_Ru22122014000.jpg

W 2022 roku po kolejny sołectwa z Gminy Rusiec ubiegały się o dofinansowanie w ramach programu „Sołectwo na plus” organizowanego przez Województwo Łódzkie. Jednym z trzech, które zyskały uznanie komisji oceniającej był wniosek sołectwa Dąbrowa Rusiecka.

Celem projektu było doposażenie zaplecza świetlicy do prowadzenia spotkań integracji społecznej w Dąbrowie Rusieckiej. Zakupiono grill gastronomiczny, zamrażarkę, frytkownicę, zestaw garnków i materiały dekoracyjne

Całość zadania wyniosła 14.009,28 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego to 12.000,00 zł.

 

Dąbrowa_Rusiecka_6.jpgDąbrowa_Rusiecka_1.jpgDąbrowa_Rusiecka_2.jpgDąbrowa_Rusiecka_3.jpgDąbrowa_Rusiecka_4.jpgDąbrowa_Rusiecka_5.jpg

Sołectwo Korablew, jako jedno z trzech sołectw z Gminy Rusiec, otrzymało w 2022 roku dofinansowanie w ramach programu „Sołectwo na plus”.

Pozyskane w tym roku dofinansowanie środków pozwoliły na organizację „Pikniku Sołeckiego”, a także na zakup: huśtawki wahadłowej, bujaka sprężynowego konika i samochodzika, huśtawki ważki, karuzeli, piaskownicy oraz dwóch ławek.

Całość zadania wyniosła  17.620,09 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego to 12.000,00 zł.

 

Korablew_1.jpgKorablew_2.jpgKorablew_3.jpgKorablew_4.jpgKorablew_5.jpgKorablew_6.jpgKorablew_7.jpg