Tylko do 31 grudnia KGW mają czas na wydanie środków na prowadzenie działalności statutowej, a wydatki muszą rozliczyć do końca stycznia.

Panie z kół gospodyń wiejskich otrzymały w tym roku z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa blisko 55,9 mln zł na prowadzenie działalności statutowej. Na wydanie tych środków mają czas do końca grudnia 2021 r., a na ich rozliczenie do końca stycznia 2022 r.

Przypominamy, że 31 grudnia 2021 r. mija czas na wydanie pieniędzy, które koła gospodyń wiejskich otrzymały z ARiMR na rozwijanie swojej działalności. Zaś do 31 stycznia 2022 r. muszą się one rozliczyć z wydatków w formie sprawozdania. Jeżeli którykolwiek z tych terminów nie zostanie dochowany, otrzymane dofinansowanie trzeba będzie zwrócić. 

Wnioski o wsparcie działalności statutowej złożyło w ARiMR w 2021 roku 10 159 kół gospodyń wiejskich. Agencja wypłaciła im z tego tytułu blisko 55,9 mln zł pomocy. Dotychczas do ARiMR trafiły 624 sprawozdania. Zachęcamy, by nie czekać ze spełnieniem tego obowiązku do ostatniej chwili. 

Otrzymaną pomoc koła mogą przeznaczyć m.in. na: prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich; aktywności służące poprawie warunków życia i pracy kobiet na wsi; upowszechnianie dobrych metod prowadzenia gospodarstw domowych; rozwijanie kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej. 

W 2021 roku koła liczące nie więcej niż 30 osób mogły się ubiegać o 5 tys. zł, te o liczebności od 31 do 75 osób – 6 tys. zł, jeszcze liczniejsze – 7 tys. zł. Wnioski o pomoc można było składać do 30 września, a pula środków była wyższa niż w latach ubiegłych i wynosiła 70 mln zł.  Od 2018 r. na działalność statutową Agencja przekazała KGW łącznie 135 mln zł. W prowadzonym przez ARiMR rejestrze znajduje się obecnie 10 604 kół gospodyń wiejskich.

Tylko_do_31_grudnia_KGW_mają_czas_na_wydanie_środków_na_prowadzenie_działalności_statutowej.jpg

Pandemia sprawiła, że ponownie nie odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne dla starszych i samotnych mieszkańców gminy Rusiec.
 
Bardzo żałuję, że w tym szczególnym czasie nie mogliśmy spotkać się, porozmawiać, osobiście złożyć sobie świątecznych i noworocznych życzeń. Pamiętaliśmy jednak o starszych i samotnych mieszkańcach. Wspólnie z pracownikami Urzędu Gminy przygotowaliśmy dla nich świąteczne paczki. Serdeczne dziękuję wszystkim zaangażowanym w tę akcję - mówi wójt Damian Szczytowski.
Paczki w tym tygodniu rozwieźli druhowie z OSP Rusiec, OSP Wola Wiązowa, OSP Dąbrowa Rusiecka i OSP Jastrzębice. Odwiedzili ponad 450 osób. - Były to dla nas bardzo miłe, sympatyczne spotkania. Czasami, aż żal było, że tak krótkie. Obdarowani dziękowali przede wszystkim za pamięć i za życzenia - opowiadają druhowie.
________________________________________
Jeszcze raz składamy wszystkim mieszkańcom Gminy Rusiec życzenia pięknych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.
 
1.jpg2.jpg

Zyczenia2.png

 

sołectwo.png

W 2021r. Gmina Rusiec pozyskała środki z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach. Wśród adresatów dotacji w roku 2021 znalazły się sołectwa: Dąbrowa Rusiecka, Dęby Wolskie, Jastrzębice oraz Prądzew.

__________________________________________

W ramach zadania pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Rusieckiej” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 10.000,00 zł oraz z budżetu Gminy Rusiec w wysokości 759,50 zł zakupiono:

 • materiał na obrusy,
 • materiał na firany,
 • krzesła,
 • stoły.

______________________________________

W ramach zadania pn.: „Strefa relaksu mieszkańców sołectwa – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dęby Wolskie” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 10.000,00 zł oraz z budżetu Gminy Rusiec w wysokości 4.100,00 zł zakupiono:

 • altanę ogrodową,
 • cement potrzebny do ułożenia kostki brukowej,
 • kostkę brukową,
 • materiał na budowę zestawu ogrodowego, składającego się ze stołu oraz ławek.

__________________________________________ 

W ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż lamp solarnych na sołeckim boisku sportowym wraz z organizacją pikniku sołeckiego” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 10.000,00 zł oraz z budżetu Gminy Rusiec w wysokości 4.572,80 zł zakupiono:

 • dwie lampy solarne,
 • artykuły spożywcze i przemysłowe z przeznaczeniem na organizację pikniku sołeckiego.

__________________________________________

W ramach zadania pn. „Wspólny „kąt” łączy pokolenia – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Prądzew” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 10.000,00 zł oraz z budżetu Gminy Rusiec w wysokości 4.604,89 zł zakupiono:

 • panel ogrodzeniowy,
 • ziemię, cement oraz piasek,
 • materiał na budowę wiaty oraz zestawu ogrodowego, składającego się ze stołu i ławek,
 • rośliny.

__________________________________________

Stworzone zostały ogólnodostępne miejsca, w których organizowane będą wydarzenia kulturalne oraz rekreacyjne. Jest to kolejny krok ku integracji mieszkańców i wzmocnieniu postawy odpowiedzialności społecznej. Szczególne wyrazy uznania kierujemy do sołtysów, radnych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców wymienionych sołectw. Końcowy efekt inwestycji to rezultat ich ogromnego zaangażowania oraz ciężkiej pracy przy zagospodarowaniu terenu. Pokazaliście Państwo jak doskonale potrafimy się jednoczyć mając na horyzoncie wspólny cel!

Cyfrowa_Gmina.jpgCyfrowa_Gmina1.jpg

W dniach 19-22.10.2021 r. w ramach współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ruścu z Bankiem Żywności w Łodzi po raz trzeci w tym roku wydano paczki żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących z „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020”.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, liczba otrzymywanych paczek zależna jest od liczby osób w rodzinie. W 2021 r. przekazano 1090 paczek dla 554 rodzin.

Na 1 osobę w ciągu całego roku przypadło 55,16 kg. Łącznie w trzech turach wydano blisko 60 ton żywności. Dystrybucję prowadzili pracownicy GOPS w Ruścu i Urzędu Gminy Rusiec.

Przypominamy, iż osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy żywnościowej, a spełniają niżej podane kryteria, powinny złożyć wnioski do 30 listopada 2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ruścu.

Kryterium dochodowe obowiązujące w ramach programu wynosi:

- 1542,20 zł dla osoby samotnej;

- 1161,60 zł na osobę w rodzinie.

_________________________________________________

Pragniemy również serdecznie podziękować firmie Pamapol S.A. za zorganizowanie w 2021 r. bezpłatnego transportu z Banku Żywności w Łodzi.

Okazana przez Państwa życzliwość wsparła działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ruścu w ramach uczestnictwa w „Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020”.

Z wyrazami szacunku

          

            Wójt Gminy Rusiec                                                Kierownik GOPS w Ruścu

         /-/ Damian Szczytowski                                            /-/ Włodarczyk Małgorzata

 247733523_674712250174943_1923001106970927787_n-1.jpgDSC_0151.JPG