Accessibility Tools

Skip to main content

Dane statystyczne

Liczba mieszkańców Gminy Rusiec według faktycznego miejsca zamieszkania na chwilę obecną (tj. 2015.03.31) wynosi 5270 osób. Zmiany liczebności lokalnej społeczności w ostatnich 5 latach przedstawiono w poniższej tabeli.

Liczba mieszkańcówLata
2011201220132014

2015

(31 marca 2015)

mężczyźni26852669263826202596
kobiety27332714268926822674
ogółem54185383532753025270

Poniższa tabela przedstawia liczbę urodzonych dzieci w Gminie Rusiec w ostatnich 5 latach

Liczba mieszkańcówLata
2011201220132014

2015

(31 marca 2015)

61

44

55

47

12

Załączniki