Uchwałą Nr XXIX/247/2017 z dnia 30 listopada 2017r. Rada Gminy Rusiec ustanowiał herb, flagę i inne symbole Gminy Rusiec.

Opis graficzny

Herb gminy Rusiec przedstawia w polu błękitnym mur z bramą otwartą, czerwony z żyłowaniem srebrnym. Nad nim podkowę srebrną, z zaćwieczonym krzyżem kawalerskim złotym.

Mur symbolizuje dawny miejski charakter Ruśca. Podkowa z krzyżem jest godłem herbu Pobóg Koniecpolskich, którzy byli właścicielami Ruśca w XV i XVII wieku.
Autorem herbu jest artysta malarz dr hab. Jan Trojan.

 Podstawa historyczna

Pierwsze wzmianki o wsi Rusiec w źródłach pisanych pochodzą z 1386 r. Kanclerz Królestwa Polskiego Jan Koniecpolski kupił wieś Rusiec w 1452 r. a w 1477 r. sprzedał Janowi Zarębie z Kalinowej. Na początku XVII w. Rusiec staje się ponownie własnością Koniecpolskich, herbu Pobóg. W 1602 r. wieś zakupił wojewoda Sieradzki. Aleksander Koniecpolski, Po Śmierci Aleksandra Koniecpolskiego dobra Rusiec nad Niecieczą otrzymuje jego trzeci syn Remigiusz Koniecpolski, późniejszy opat klasztoru cystersów w Jędrzejowie i biskup Chełmski. Po śmierci Remigiusza w 1640 r. właścicielem Ruśca został Jan Koniecpolski, od 1643 r. kasztelan sieradzki, później wojewoda sieradzki. Po śmierci Jana w 1661 r. dobra Rusiec dziedziczy jego syn Stanisław Koniecpolski, który daje dobra Rusiec w posagu córce Elżbiecie, poślubionej przez kasztelana Racławskiego, Franciszka Korycińskiego herbu Topór. Staraniem Jana Koniecpolskiego 8 grudnia 1643 r. arcybiskup gnieźnieński. Maciej Lubieński ustanawia wieś Rusiec siedzibą para?i rzymsko- katolickiej. Utworzenie jednostki administracji kościelnej wzmocniło organizacyjnie wieś i zapoczątkowało jej rozwój w przyszłości, dzięki temu obecnie jest siedzibą władz gminy, ośrodkiem ekonomiczno - administracyjnym dla okolicznych wsi.

Załączniki:
Pobierz plik (247 - projekt herbu, flagi G.Rusiec.pdf)UCHWAŁA RADY GMINY RUSIEC W SPRAWIE USTANOWIENIA HERBU, FLAGI I INNYCH SYMBOLI [UCHWAŁA RADY GMINY RUSIEC W SPRAWIE USTANOWIENIA HERBU, FLAGI I INNYCH SYMBOLI ]1138 kB
Pobierz plik (herb.png)Herb Gminy[Herb Gminy]136 kB