Gmina Rusiec położona jest w centralnej Polsce, w pasie Nizin Środkowo - Polskich, makroregionie Niziny Południowo - Wielkopolskiej, mezoregionalnie Wyżyny Wieluńskiej i Kotliny Szczercowskiej. Leży w zachodniej części powiatu bełchatowskiego, w dorzeczu rzeki Nieciecz i Krasówki.
Bezpośrednio graniczy z powiatem wieluńskim, łaskim i pajęczańskim.
Ogólna powierzchnia gminy Rusiec wynosi 9897,08 ha. Grunty orne zajmują powierzchnię 5.100 ha, co stanowi 51 % ogólnej powierzchni gminy.
Gmina liczy 5.290 mieszkańców. Położona jest na szlaku trasy międzynarodowej Nr 8 Niemcy - Wrocław - Piotrków Trybunalski ? Warszawa oraz przy trasie wojewódzkiej łączącej Działoszyn z Widawą.
W Gminie Rusiec znajduję się stacja przeładunkowa węglowej magistrali kolejowej z Dąbrowy Górniczej do Katowic oraz Gdyni, o możliwościach przeładunkowych 200ton/dobę.
Odległość gminy od wielkomiejskich ośrodków przemysłowych i regionalnych ośrodków wzrostu wynosi: od Warszawy - 200 km, od Wrocławia 150 km, od Łodzi - 80 km, od Częstochowy - 70 km, od Wielunia - 35 km, od Bełchatowa - 30 km.
Gmina charakteryzuje się dobrym stopniem skomunikowania się z resztą kraju jak i najbliższymi aglomeracjami oraz ośrodkami miejskimi.