Accessibility Tools

Skip to main content

Działalność gospodarcza

logo ceidg

Z dniem 1 lipca 2011 r. uruchomiona została Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki.
Aby zarejestrować działalność gospodarczą (zmienić dane we wpisie, zawiesić / wznowić / zaprzestać wykonywania działalności) jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany),
zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do urzędu gminy,
bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do gminy,
pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w urzędzie gminy – gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy ? podpis musi być potwierdzony notarialnie.

Formularze i instrukcje

Więcej informacji na stronie CEIDG