Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

13 lutego, 2024

       Rusiec, dn. 13.02.2024 r.

 

INFORMACJA

W SPRAWIE STAWEK ZA GOSPODAROWANIE

ODPADAMI KOMUNALNYMI

Uprzejmie informuję, że stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na  2024 rok nie uległy zmianie i wynoszą:

32,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

70,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

– ulga za kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym wynosi 3 zł od nieruchomości.

Terminy wpłat za odpady komunalne również nie uległy zmianie.

Terminy wpłat za odpady komunalne:

I rata (styczeń-luty) płatne do 15 marca

II rata (marzec-kwiecień) płatna do 15 maja

III rata (maj-czerwiec) płatna do 15 lipca

IV rata (lipiec-sierpień) płatna do 15 września

V rata (wrzesień-październik) płatna do 15 listopada

VI rata (listopad-grudzień) płatna do 15 stycznia

Wójt Gminy Rusiec

/-/ Damian Szczytowski