Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Sołtysi i rady sołeckie

Kadencja 2023 – 2027

ANTONINA – 25 kwietnia 2023 r.
SOŁTYS: Bogdan Wątroba
RADA SOŁECKA:
Łukasz Cywiński – przewodniczący
Kazimierz Włodarczyk
Ryszard Truchlewski

ANDRZEJÓW – 2 marca 2023 r.
SOŁTYS: Elżbieta Telinga
RADA SOŁECKA:
Sylwia Szydło – przewodnicząca
Weronika Głąb
Jan Leszczyński
Elżbieta Włodarczyk

ALEKSANDRÓW – 23.05.2023 r.
SOŁTYS: Łukasz Sikora
RADA SOŁECKA:
Anna Pająk – przewodnicząca
Aleksandra Mateusiak
Iwona Sztandera

ANNOLESIE – 16 marca 2023 r
SOŁTYS: Piotr Bednarek
RADA SOŁECKA:
Aneta Bednarek – przewodniczący
Elżbieta Pawlak
Elżbieta Majchrzak
Wioletta Grzejdziak
Agnieszka Pierkoś

DĄBROWA RUSIECKA – 19 marca 2023 r.
SOŁTYS: Ewa Kozieł
RADA SOŁECKA:
Anna Sądej – przewodniczący
Iwona Obiegła
Rafał Kozieł
Patrycja Płaczek
Sylwester Banasiak
Jerzy Kołodziejczyk

DĘBINA – 27 marca 2023 r.
SOŁTYS: Krzysztof Wójcikowski
RADA SOŁECKA:
Marek Freus – przewodniczący
Wojciech Kubera
Krzysztof Jastrząbek
Piotr Strychalski

DĘBY WOLSKIE – 19 marca 2023 r.
SOŁTYS: Karolina Siwiaszczyk
RADA SOŁECKA:
Marek Słomian – przewodniczący
Katarzyna Smolarek
Halina Bogusławska
Joanna Hadryś
Milena Siwiaszczyk

JASTRZĘBICE  – 18 marca 2023 r.
SOŁTYS: Patryk Lubiak
RADA SOŁECKA:
Sabina Tyka – przewodniczący
Marcel Krasowski
Marcin Śmiałkowski
Zofia Surma
Ola Cywińska

KORABLEW – 1 marca 2023 r
SOŁTYS: AGNIESZKA Dziewanda
RADA SOŁECKA:
Katarzyna Kusiak
Jan Krysiak
Marta Stępnik
Adrian Sakrajda
Dorota Fułczyńska

KRASOWA – 20 kwietnia 2023r.
SOŁTYS: Elżbieta Mrozowska
RADA SOŁECKA:
Małgorzata Michalak – przewodnicząca
Helena Jędrasiak
Przemysław Studziński
Dariusz Kwieciński
Wioletta Błaszczyk

KUŹNICA – 28 marca 2023 r.
SOŁTYS: Natalia Szymańska
RADA SOŁECKA:
Krzysztof Papuga – przewodniczący
Małgorzata Wlazłowska
Stanisław Rogalewicz
Barbara Moszyńska

MIERZYNÓW – 12 marca 2023 r.
SOŁTYS: Marek Płóciennik
RADA SOŁECKA:
Grzegorz Drzazga – przewodniczący
Marta Brożyna
Ewa Wyrwas

NOWA WOLA – 22 kwietnia 2023 r.
SOŁTYS: Paweł Szymczak
RADA SOŁECKA:
Dariusz Struzikowski – przewodniczący
Kamil Szymczak
Michał Rajs

PRĄDZEW – 6 marca 2023 r
SOŁTYS: BOŻENA MULARCZYK
RADA SOŁECKA:
Krystian Gajda – przewodniczący
Marzena Frysiak
Jadwiga Jurczyk
Wioleta Kwaśniak
Monika Janowska

RUSIEC I – 8 maja 2023 r
SOŁTYS: Anna Iwanicka
RADA SOŁECKA:
Krzysztof Ławniczek – przewodniczący
Grażyna Kamieniak
Joanna Miksa
Małgorzata Cybułka
Aneta Ciężka

RUSIEC II – 18 marca 2023 r
SOŁTYS: JUSTYNA MIKSA
RADA SOŁECKA:
Maciej Pluta – przewodniczący
Dariusz Ochocki
Krzysztof Buczek
Robert Wieczorek
Aleksandra Pluta-Czajka

WINCENTÓW  – 15 marca 2023 r.
SOŁTYS: Anna Chinalska
RADA SOŁECKA:
Anita Skorupa – przewodnicząca
Roman Włodarczyk
Krzysztof Szczytowski
Agnieszka Puchała
Justyna Kałuziak

WOLA WIĄZOWA – 27 kwietnia 2023r.
SOŁTYS: Marta Budzisz
RADA SOŁECKA:
Elżbieta Lenart – przewodnicząca
Piotr Kuropatwa – zastępca
Justyna Budzisz
Żanna Banasiak
Magdalena Góra
Wacław Ochocki

ZAKUROWIE – 22 kwietnia 2023 r.
SOŁTYS: Marcin Małecki
RADA SOŁECKA:
Dorota Leśnik – przewodnicząca
Małgorzata Cywińska
Iwona Małecka
Małgorzata Szczecińska

ZALASY – 14 marca 2023 r.
SOŁTYS: Sławomir Mizera
RADA SOŁECKA:
Dariusz Biniecki – przewodniczący
Żaneta Wiśniewska
Agnieszka Cajgler
Zdzisław Urbaniak
Grzegorz Kałużny