Ochrona Środowiska

 

 1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew.
 2. Wniosek o zezwolenie na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.
 3. Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Rusiec

ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec

pokój nr 13 - I piętro

informacji uzyskać można pod numerem telefonu 43 67 66 011, wew. 226

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

fax 43 6766290

Usunięcie drzewa:

 1. Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm nie przekracza:
  a) 80cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 2. W myśl ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zgłoszenie/zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego a także drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.
 3. W przypadku usunięcia drzewa/drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną (podstawa prawna: art. 88 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy o ochronie przyrody).
 4. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie jego wycięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (podstawa prawna: art. 83f ust. 13 ustawy o ochronie przyrody) .
 5. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonane zostaną oględziny planowanego do wycięcia drzewa, z których zostanie sporządzony protokół.
 6. W terminie 14 dni od dnia oględzin Wójt Gminy Rusiec może wnieść sprzeciw w przypadku lokalizacji drzewa:
 • na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
 • na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • na terenach objętych formami ochrony przyrody (parku krajobrazowego) lub spełniającego kryteria do uznania go za pomnik przyrody lub spełnieniu przez drzewo kryteriów do uznaniu go za pomnik przyrody.
 1. Ochrona gatunkowa.

Jeżeli w zasięgu oddziaływań prac związanych z wycinką drzew lub krzewów stwierdzono bytowanie gatunków chronionych, wykonując te prace należy przestrzegać zakazów zgodnie z rozporządzeniami w tym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016r. poz. 2183).

Zaleca się aby usuwanie drzew i krzewów dokonywać poza okresem lęgowym ptaków, czyli od połowy października do końca lutego.

 

 1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy*, ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego* dla inwestycji.
 2. Podanie o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 3. Wniosek o wydanie warunków technicznych na budowę sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Rusiec

ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec

pokój nr 14 - I piętro

informacji uzyskać można pod numerem telefonu 43 67 66 011, wew. 227

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

fax 43 6766290

 

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek o zaświadczenie z MPZP.doc)wniosek - wydanie zaświadczenia z mpzp[wniosek - wydanie zaświadczenia z mpzp]30 kB
Pobierz plik (wniosek - zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków.doc)wniosek - zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków[wniosek -zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków]29 kB
Pobierz plik (wniosek - zgłoszenie usunięcia drzewa .doc)wniosek - zgłoszenie usunięcia drzewa[wniosek - zgłoszenie usunięcia drzewa]222 kB
Pobierz plik (wniosek -umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym.doc)wniosek - umieszczenie urządzenia w pasie drogowym[wniosek - umieszczenie urządzenia w pasie drogowym]40 kB
Pobierz plik (Wniosek o ustalenie warunkow zabudowy - ustalenie lokalizacji inw.celu publ..doc)wniosek - ustalenie warunków zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publ.[wniosek - ustalenie warunków zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publ.]64 kB
Pobierz plik (Wniosek o warunki techniczne przyłacza wod-kan.doc)wniosek - warunki techniczne przyłącza wod-kan[wniosek - warunki techniczne przyłącza wod-kan]38 kB