Podatki i opłaty lokalne

Od 2 lipca 2018 roku na terenie Gminy Rusiec obowiązuje nowa taryfa opłat dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i odporowadzania ścieków. Została ona zatwierdzona przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Załączniki:
Pobierz plik ((220) Decyzja PO.RET.070.486.2.2018.MZ.pdf)DECYZJA[ ]586 kB
Pobierz plik ((220) Taryfa do decyzji PO.RET.070.486.2.2018.MZ.pdf)TARYFA DO DYCYZJI[ ]2061 kB

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wniosek powyższy należy złożyć w terminach:  od 1 do 28/29 lutego oraz od 1 do 31 sierpnia.
  2. Faktury VAT stanowiąca dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Rusiec, ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec

pokój nr 11 - I piętro

Wymagane opłaty:

Brak

Sposób załatwienia sprawy:

- osobiście: w poniedziałek 9.00- 17.00; wtorek - piątek 7.30 - 15.30,

- za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

Termin rozpatrzenia sprawy:

Decyzja wydana w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

Wypłaty zwrotu następować będą w terminach:

1- 30 kwietnia w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

1-31 października w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Informacje dodatkowe:

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 436766011 wew. 224

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

fax 43 6766290

Podstawa prawna - Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2188, z późn. zm.).

Załączniki:
Pobierz plik (oswiadczenie.pdf)Oświadczenie[ ]90 kB
Pobierz plik (wniosek - zwrot podatku akcyzowego.pdf)wniosek - zwrot podatku akcyzowego[wniosek - zwrot podatku akcyzowego]871 kB

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu / nie figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Rusiec, ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec

pokój nr 11 - I piętro

Wymagane opłaty:

Brak

Sposób załatwienia sprawy:

- osobiście: w poniedziałek 9.00 – 17.00; wtorek - piątek 7.30 - 15.30,

- za pośrednictwem poczty na adres wskazany we wniosku za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

Termin rozpatrzenia sprawy:

- realizacja następuje w tym samym dniu,

- wnioski złożone korespondencyjnie - zgodnie z kolejnością wpływających pism, w terminie niezwłocznym.

Informacje dodatkowe:

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 436766011 wew. 224

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

fax 43 67 66 290

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 246 poz. 1819 r.)