Załatw sprawę przez Internet

Usługa ta pozwala na umówienie wizyty na konkretny dzień i godzinę, poprzez Internet.
Internetowa rezerwacja wizyt dotyczy tylko Wydziału Komunikacji i Dróg i rejestracji pojazdów.

Aby zarezerwować wizytę, należy wybrać odpowiednią grupę spraw, a następnie zaznaczyć miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty. Po wypełnieniu formularza i wybraniu przycisku "Zatwierdź" wyświetli się potwierdzenie rezerwacji.

W wybranym dniu, co najmniej 5 minut przed umówioną wizytą, należy wpisać swój numer identyfikacyjny, przydzielony w trakcie procesu rejestracji (zostaje on podany na formularzu "Potwierdzenie umówienia wizyty"), za pośrednictwem klawiatury numerycznej umieszczonej obok Automatu biletowego, następnie nacisnąć klawisz ENTER.

Przed zarezerwowaniem terminu wizyty prosimy o upewnienie się, czy posiadasz wszystkie niezbędne dokumenty.
Jeśli jesteś pewien, że tak, możesz przystąpić do rezerwacji terminu.

UWAGA!
Nie odebranie numerka przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji wizyty.
Do poprawnego użytkowania systemu wymagana jest instalacja wirtualnej maszyny Java.

Rezerwacja on-line terminów

logo ceidg

Z dniem 1 lipca 2011 r. uruchomiona została Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki.
Aby zarejestrować działalność gospodarczą (zmienić dane we wpisie, zawiesić / wznowić / zaprzestać wykonywania działalności) jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany),
zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do urzędu gminy,
bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do gminy,
pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w urzędzie gminy - gmina przekształca go na wniosek elektroniczny (wpisuje dane do CEIDG),
przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy ? podpis musi być potwierdzony notarialnie.

Formularze i instrukcje

Więcej informacji na stronie CEIDG

logo epuap

Elektroniczna Skrzynka Podawcza umożliwia osobom posiadającym bezpieczny podpis elektroniczny złożyć pismo w wytypowanej sprawie bez konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie.

Urząd Gminy Rusiec za pomocą platformy ePUAP świadczy poniższe usługi:

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie FORMULARZA i dołączenie do niego ewentualnego podpisanego dokumentu (link powyżej).
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (Poniedziałek - Piątek od 7:30 do 15:30) na następujących nośnikach danych:
a. Dyskietka 1,44 MB
b. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c. Płyta CD-RW, DVD-RW, DVD+RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym
2. Akceptowalne formaty załączników to:
a. DOC, RTF, ODT
b. XLS, ODS
c. CSV
d. TXT
e. GIF, TIF, BMP, JPG
f. PDF
g. ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Uwaga: aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.
Jeżeli nie masz jeszcze konta na platformie ePUAP kliknij >>> TUTAJ <<< aby je założyć.

załączniki:

Instrukcja zakładania konta