ZMIANA USTAWY !!!

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897), która w sposób zupełnie odmienny reguluje zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiana dotychczasowego systemu spowoduje i wymusi realizację obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych przez każdego właściciela nieruchomości w sposób zgodny z przepisami znowelizowanej ustawy.

Załączniki:
Pobierz plik (ANKIETA.doc)ANKIETA[ ]31 kB
Pobierz plik (Co mnie czeka jako Mieszkanca.pdf)Co mnie czeka jako Mieszkańca[ ]83 kB