1233.jpg

Materiał_informacyjny_Rusiec_2021_jesień_1-1.jpgMateriał_informacyjny_Rusiec_2021_jesień-2.jpg

Załączniki:
Pobierz plik (Odbiór odpadów wielogabarytowych 2021 jesień.pdf)Odbiór odpadów wielogabarytowych[ ]96 kB

22.jpg

Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021, poz. 888 t.j.), działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162).

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rusiec prowadzi Wójt Gminy Rusiec. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rusiec obowiązani są uzyskać wpis do rejestru.

W poniższym załączniku udostępniony został Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rusiec (stan na 11.08.2021 r.)

”EKO-REGION” sp. z o. o. informuje, że w dniach 17-21.05.2021 r. od godziny 6:00 na terenie Gminy Rusiec odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji. 

Odpady będą odbierane według następującego harmonogramu:

ODBIR_ODPADW_WIELKOGABARYTOWYCH__WYSTAWKA.jpg

W ramach wystawki odbierane będą:
✔ radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV,
✔ lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt AGD,
✔ zużyte opony (do rozmiaru 1250x400),
✔ złom metalowy – rynny, rury, blachy, piece,
✔ dywany, wykładziny, meble,
✔ duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości – beczki, skrzynki, wiadra,
✔ elementy stolarki – listwy, deski, płyty wiórowe, drzwi, okna,
✔ odpady zielone – powiązane gałęzie z drzew i krzewów,
✔ baterie i akumulatory.
 
Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane i nie będą odbierane:
❌ odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, kamienie,
❌ odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz (firany, zasłony, narzuty, koce),
❌ szkło w żadnej postaci,
❌ duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach niebezpiecznych: farbach, lakierach i rozpuszczalnikach,
❌ odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
❌ odpady zawierające azbest – eternit.
________________________
UWAGA!!
Odpady powstające w gospodarstwie domowym o rozmiarach wielkogabarytowych należy wystawić przed posesję do drogi dojazdowej. Czas przeznaczony przez obsługującego na obsługę odbioru odpadów obejmuje: czas załadunku, przejazd i transport oraz czas rozładunków dla wszystkich wymienionych w danym dniu ulic. Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję do godziny 6:00 rano w wyznaczonym dniu nie gwarantujemy ich odbioru – samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie. Objazd wymienionymi miejscowościami jest jednokrotny. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 44 632 39 00.