Odpady_biodegradowalne_-_042021.jpg

spalanie_odpadów-1.jpg

Dodaj załącznik

WZÓR-DRUKU.jpg
W odpowiedzi na licznie zadawane pytania odnośnie nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi wyjaśniamy:
__________________________________
🔴 Na czym polegają zmiany w kolorach i oznaczeniach pojemników do segregacji odpadów komunalnych?
🟢 Do dnia 12 stycznia 2021 r. każdy z właścicieli nieruchomości otrzyma pakiet obejmujący:
✔ kalendarz odbioru odpadów komunalnych w 2021 roku;
✔ informację o zasadach segregacji odpadów komunalnych;
✔ naklejki z napisem „SZKŁO” oraz „ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE”;
✔ niebieski worek na papier.
Według instrukcji zmianie ulega oznaczenie lub zastosowanie pojemnika dotychczas przeznaczonego na zmieszane odpady komunalne i pojemnika na szkło:
➡ w przypadku, gdy posiadasz zielony pojemnik 120 l (mały) na odpady zmieszane i zielony pojemnik z pomarańczową klapą 120 l (mały) na szkło dokonujesz zmiany poprzez naklejenie na zielony pojemnik z pomarańczową klapą naklejki z napisem "ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE", a na pojemnik cały w kolorze zielonym naklejki z napisem "SZKŁO"; uwaga - zamiany tej dokonujesz po odbiorze odpadów według nowego harmonogramu, gdy oba pojemniki będą opróżnione;
➡ w przypadku, gdy posiadasz zielony pojemnik 240 l (duży) na odpady zmieszane i zielony pojemnik z pomarańczową klapą 120 l (mały) na szkło nie zamieniasz ich zastosowania, przyklejasz naklejkę z napisem "SZKŁO" na pojemnik zielony z pomarańczową klapą, a z napisem "ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE" na duży, zielony pojemnik - firma „Eko-Region” zmieni pokrywy pojemników przy odbiorze odpadów, tak aby docelowo pojemnik na szkło był cały zielony, a na zmieszane odpady komunalne z pokrywą pomarańczową lub szarą/antracytową;
➡ w przypadku, gdy posiadasz pojemnik w kolorze szarym/antracytowym na zmieszane odpady komunalne i zielony z pomarańczową klapą na szkło, zmieniona zostanie przez firmę „Eko-Region” tylko pokrywa w pojemniku na szkło z pomarańczowej na zieloną; naklejka z napisem "SZKŁO" trafia na pojemnik zielony z pomarańczową klapą, a z napisem "ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE" na pojemnik szary/antracytowy.
__________________________________
🔴 Czy w miesiącu styczniu muszę dokonać segregacji papierów w koszu żółtym?
🟢 W miesiącu styczniu nie masz obowiązku wyodrębnienia z żółtego pojemnika papieru itp. i umieszczania go w niebieskim worku, a tym samym wystawienia go w styczniowym terminie odbioru papieru. Opakowania papierowe itp. w styczniu możesz pozostawić, jak dotychczas, w żółtym pojemniku i wystawić w terminie odbioru metali i tworzyw sztucznych. Uwaga - po odebraniu odpadów w miesiącu styczniu do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne nie wkładasz już opakowań z papieru. Wszelkie odpady papierowe (opakowania, książki, gazety itp.) wrzucasz do niebieskiego worka. Niebieski worek na papier będzie odbierany raz na kwartał i przy każdym odbiorze otrzymasz nowy worek.
__________________________________
🔴 Jak często będą odbierane zmieszane odpady komunalne?
🟢 Zmieszane odpady komunalne w okresie od kwietnia do października będą odbierane raz na dwa tygodnie, natomiast od listopada do marca, raz w miesiącu.
__________________________________
🔴 Jaka opłata obowiązuje za odpady komunalne od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość?
🟢 Od dnia 1 stycznia 2021 r. opłata za odpady komunalne wynosi:
➡ 23,00 zł mies./ od 1 os., gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny;
➡ 50,00 zł mies./ od 1 os. w przypadku stwierdzenia i uzasadnienia, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny lub w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo w uzasadnionych wątpliwościach, co do danych zawartych w deklaracji o liczbie osób zamieszkałych daną nieruchomość.
__________________________________
🔴 Ile wynosi ulga dla posiadaczy kompostowników przydomowych?
🟢 Ulga dla posiadaczy kompostowników przydomowych wynosi 3 zł miesięcznie od całego gospodarstwa domowego. Przykład: opłata miesięczna za odpady komunalne gromadzone i odbierane w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałej przez 3 osoby posiadające własny kompostownik przydomowy wynosi 66,00 zł tj. 3 os. x 23,00 zł – 3 zł = 66 zł.
__________________________________
🔴 Czy muszę złożyć nową deklarację w związku ze zmianą wysokości stawek za odpady komunalne?
🟢 Nie. Nową deklarację właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć za każdym razem, gdy następuje zmiana, będąca podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami np. gdy zmienia się liczba osób zamieszkujących nieruchomość czy w przypadku posiadania własnego kompostownika przydomowego i tym samym rezygnacji z oddawania bioodpadów.
__________________________________
🔴 Kiedy zostanie mi dostarczony pojemniki na bioodpady?
🟢 Do dnia 15 stycznia 2021 r. firma „Eko-Region” zobowiązana jest dostarczyć brązowe pojemniki o pojemności 140 l na bioodpady tym mieszkańcom gminy, którzy nie złożyli deklaracji o posiadaniu własnego kompostownika przydomowego.
__________________________________
🔴 Jakie bioodpady i jak często będą odbierane spod posesji?
🟢 Do pojemników na bioodpady wrzucamy:
➡ w okresie od kwietnia do października wyłącznie odpady BIO, które będą odbierane jeden raz na dwa tygodnie;
➡ w okresie od listopada do marca wyłącznie popiół, który będzie odbierany jeden raz w miesiącu.
Uwaga - gdy w okresie zimowym w pojemniku na bioodpady gromadzimy tylko popiół, odpadki BIO (np. odpadki roślinne, trociny i korę drzew, resztki jedzenia) wrzucamy, jak dotychczas, do pojemnika na zmieszane odpady komunalne.
__________________________________
🔴 Posiadam własny kompostownik przydomowy. Co w tej sytuacji należy zrobić z popiołem?
🟢 Osoby, które złożyły deklaracje, że posiadają przydomowy kompostownik nadal mogą wrzucać popiół, jak dotychczas, do pojemnika na zmieszane odpady komunalne.
__________________________________
🔴 Co należy zrobić jeśli otrzymałem pojemnik na bioodpady, a posiadam własny kompostownik przydomowy?
🟢 Jeżeli chcesz zrezygnować z pojemnika na bioodpady, ponieważ posiadasz własny kompostownik przydomowy, to:
➡ skontaktuj się z Urzędem Gminy Rusiec celem uzyskania szczegółowych informacji oraz złożenia nowej deklaracji,
➡ poinformuj telefonicznie o fakcie dostarczenia pojemnika na bioodpady w celu jego odebrania (pojemnik zostanie odebrany spod posesji w dniach 12 lub 26 stycznia 2021 r.).
__________________________________
🔴 Co zrobić jeśli nie otrzymałem pojemnika na bioodpady, a zgodnie z harmonogramem minął termin odbioru frakcji BIO (popiołu)?
🟢 Właściciele nieruchomości, gdzie odbiór frakcji BIO odbywał się przed dostarczeniem pojemnika na bioodpady, wystawiają nadwyżkę popiołu (zgromadzoną w czarnym worku) w kolejnym terminie odbioru odpadów komunalnych z frakcji BIO tj. w lutym.
__________________________________
🔴 Kiedy zostanie otwarty Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych?
🟢 GPZOSiW w Ruścu przy ul. Koniecpolskiego (teren oczyszczalni ścieków) zostanie ponownie otwarty z dniem 13 stycznia 2021 r. (druga środa miesiąca). Terminy otwarcia GPZOSiW w Ruścu nie ulegają zmianie względem poprzedniego roku. Punkt będzie czynny w następujących dniach i godzinach:
➡ w pierwszą środę miesiąca w godzinach 8:00 – 12:00;
➡ w drugą środę miesiąca w godzinach 14:00 – 18:00;
➡ w drugą sobotę miesiąca w godzinach 8:00 – 10:00.
W związku z obecna sytuacją epidemiologiczną prosimy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa.
_____________________________________________________________________

Szczegółowe informacje uzyskasz bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Ruścu

lub telefonicznie pod nr tel. 43 67 66 011 wew. 225

- podinspektor ds. utrzymania czystości i porządku w gminie Marta Krasowska