Z dniem 01.01.2017 r. w Gminie Rusiec obowiązują nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych (mieszkańców), posesji niezamieszkałych. Nowe stawki opłat są wynikiem przeprowadzenia nowego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rusiec. Firmą która wygrała przetarg jest EKO- Region Sp. z o.o. z Bełchatowa.

Każda mieszkaniec który złożył deklaracje w Urzędzie Gminy Rusiec o wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych, zostanie poinformowany poprzez zawiadomienie pisemne o wysokości zobowiązań za poszczególne miesiące.

Dokonując opłatę przelewem bankowym za odbiór odpadów komunalnych, proszę zwrócić uwagę, aby w tytule opłaty koniecznie wskazać osobę widniejącą w deklaracji.

Wszelkie reklamacje dotyczące odbioru odpadów komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Gminy Rusiec w jak najszybszym czasie od zaistniałej sytuacji, w sekretariacie urzędu lub pokój nr 13, tel.: 43 6766011 wew. 225, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Od 1 lipca 2013 r. na terenie Gminy Rusiec rozpoczął działanie Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych (tzw. PSZOK). Do wspomnianego punktu mieszkańcy Gminy Rusiec którzy są objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, mogą bezpłatnie dostarczać posegregowane odpady komunalne, wykaz odpadów przedstawiony jest w załączniku poniżej w Instrukcji GPZOSiW. GPZOSiW czynny jest w pierwszą środę miesiąca od godz. 8.00 - do godz. 12.00 i w drugą środę miesiąca od godz. 14.00 - do godz. 18.00.

Deklaracja

W związku nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Rusiec wzywa wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, przychodnie, ogródki działkowe, cmentarze, targowiska, itp.) do złożenia DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI w nieprzekraczalnym terminie do 29.05.2013r.