Rusiec, dnia 14 październik 2016 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RUSIEC

Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/315/2010 Rady Gminy Rusiec z dnia 24 września 2010 r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji?

Zapraszam

zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach

                 Projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RUSIEC
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2017.

Konsultacje trwają od 24 października do 08 listopada 2016 r.

Treść projektu PROGRAMU i formularz do zgłaszania uwag są dostępne na stronie internetowej.

Wypełnione formularze należy przesłać w terminie do 08 listopada 2016 r. na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres Urzędu Gminy w Ruścu, ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec.

Wójt Gminy Rusiec

Dariusz Woźniak