Załatwiaj swoje sprawy przez e-Urząd Skarbowy, a wizytę w urzędzie umawiaj na podatki.gov.pl

Z lewej strony napis podatki.gov.pl, po prawej stronie napis Załatw swoje sprawy przez e-Urząd Skarbowy, niżej Potrzebujesz przyjść do US - Umów wizytę w urzędzie skarbowym
  • Wiele spraw z urzędem skarbowym możesz załatwić on-line, m.in. przez serwis e-Urząd Skarbowy.
  • Jeśli musisz przyjść do urzędu skarbowego, umów wcześniej wizytę.
  • Obie usługi dostępne są na podatki.gov.pl. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo.

Wiele spraw z urzędem skarbowym możesz załatwić bez wychodzenia z domu on-line, m.in. poprzez uruchomiony od lutego 2021 r. serwis e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl.

e-Urząd Skarbowy

Jest budowany etapami do września 2022 r. Już teraz masz dostęp m.in. do zeznań podatkowych w usłudze Twój e-PIT, e-mikrofirmy, wykazu mandatów karnych. Masz możliwość płatności online na rzecz organów skarbowych, zobaczysz  historię płatności. Możesz również sprawdzić swoje dane osobowe, które posiada urząd skarbowy. W serwisie złożysz w formie elektronicznej niektóre pisma np. zawiadomienie ZAW-NR, pismo w sprawie wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty, wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań. Swoje sprawy załatwiaj z każdego miejsca 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Wizyta w urzędzie skarbowym

W sytuacjach, gdy nie możesz załatwić swojej sprawy elektronicznie lub przez telefon i chcesz osobiście  udać  się do urzędu skarbowego, umów się i zarezerwuj termin i godzinę swojej wizyty.  Najprościej zrobić to przez internet za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na stronie podatki.gov.pl. Szybko i komfortowo załatwisz sprawę, bez konieczności stania w kolejkach i z zachowaniem środków ostrożności.

Wizyty nie musisz umawiać jeśli jedynie chcesz zostawić dokumenty w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na swojej kopii w punkcie podawczym.

Wejdź na podatki.gov.pl i dowiedz się więcej.

Dbajmy o swoje bezpieczeństwo!

 

ŹródłoKrajowa Administracja Skarbowa

Plakat_SWWS_Penitencjarystyka_03-1.png

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że ruszyła kolejna edycja studiów I stopnia w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości na kierunku Penitencjarystyka, której celem jest przygotowanie funkcjonariuszy więziennictwa do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej. Student Uczelni jest powoływany do służby kandydackiej i tym samym od pierwszego dnia studiów w Uczelni jest funkcjonariuszem Służby Więziennej. Nabór trwa do 31 maja 2021 roku. Na studia może zostać przyjęta osoba, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji - szczegóły są zamieszczone w zakładce "Rekrutacja" na stronie Uczelni: www.swws.edu.pl

W czasie trwania studiów studenci są skoszarowani, a Uczelnia zapewnia bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Studenci-Funkcjonariusze od początku otrzymują co miesiąc dodatek za stopień w kwocie 792 zł - w chwili przyjęcia do służby jest to stopień szeregowego SW. 

Przyjęcie do służby planowane jest we wrześniu 2021 r., a zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w październiku 2021 r. i są prowadzone w Kampusie Mundurowym SWWS w Kaliszu. Studia stacjonarne I stopnia w służbie kandydackiej kończą się egzaminem licencjackim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych SW. Absolwenci otrzymują dyplom – tytuł licencjata oraz akt nadania stopnia młodszego chorążego Służby Więziennej. Maja też możliwość kontynuować studia II stopnia w służbie kandydackiej, które zakończą się egzaminem magisterskim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerskim. Absolwenci otrzymują dyplom – tytuł magistra oraz akt nadania stopnia podporucznika Służby Więziennej.  

Absolwenci I i II stopnia studiów w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości mają gwarancję zatrudnienia jako funkcjonariusze w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej w całej Polsce. 

 

Serdecznie zapraszamy!

Dział Organizacji Kształcenia

Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

e-mail: rekrutacja.studia@swws.edu.pl

tel.: + 48 22 602 44 18

        + 48 22 602 44 19

        + 48 22 602 44 20

        + 48 22 602 44 31

 

 

Źródło: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości  02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 50 www.swws.edu.pl

W dniu 30 marca  2021 r. o godz. 16.00 w sali OSP w Jastrzębicach odbędzie się XXXI Sesja Nadzwyczajna.

   Porządek obrad XXXI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec:

 1. Otwarcie obrad XXXI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec, przyjęcie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad XXXI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec.

3. Przyjęcie protokołu:

1) z obrad XXIII Sesji Rady Gminy Rusiec, która odbyła się 31 sierpnia 2020 r.,

2) z obrad XXIV Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec, która odbyła się 28 września 2020 r.,

3) z obrad XXV Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec, która odbyła się 12 listopada 2020 r.,

4) z obrad XXVI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec, która odbyła się 30 listopada 2020 r.,

5) z obrad XXVII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec, która odbyła się 16 grudnia 2020 r.,

6) z obrad XXVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec, która odbyła się 21 grudnia 2020 r.,

7) z obrad XXIX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec, która odbyła się 28 stycznia 2021 r.,

8) z obrad XXX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec, która odbyła się 16 lutego 2021 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rusiec,

2) zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2021,

3) wysokości oraz zasad przyznawania sołtysom diet,

4) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi,

5) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

6) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych,

7) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Rusiec na 2021 r.,

8) przyjęcia sprawozdania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ruścu z działalności za 2020 r.,

9) przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ruścu z działalności za 2020r.,

10) przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rusiec za 2020 r.,

11) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rusiec w 2021 r.,

12) Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rusiec.

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Sprawy różne.

7. Zakończenie obrad XXXI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Rusiec.

                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy Rusiec

                                                                                     /-/ Wojciech Foręc

Zarządzenie_Wójta_Gminy_Rusiec.jpg

Załączniki:
Pobierz plik (załącznik do Zarządzenia.pdf)załącznik do zarządzenia[ ]6833 kB