Projekty postanowień Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie podziału/zmian w podziale gmin na stałe obwody głosowania w miejscowościach liczących powyżej 200 mieszkańców, w których nie było dotychczas siedziby obwodowej komisji wyborczej, a jest możliwość utworzenia lokalu – art. 16 § 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy, Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 497).

 

Na stronie https://piotrkow-trybunalski.kbw.gov.pl/aktualnosci/informacje/projekty-postanowien-komisarza-wyborczego-w-piotrkowie-trybunalskim-w-sprawie-podzialuzmian-w-podzia

zamieszczone są projekty postanowień w przedmiotowej sprawie.

 

 

informacja_w_spr.przeprowadzenia_naboru_kandydatów_na_ławników.jpg

Załączniki:
Pobierz plik (karta zgłoszenia kandydata na ławnika.PDF)Karta zgłoszenia[ ]238 kB
Pobierz plik (Lista osób popierających zgłoszenie kandydata na ławnika.pdf)Lista osób popierających[ ]80 kB

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej organizuje webinaria (seminaria online) dla seniorów:


Webinarium pt. Informacyjna rola KNF i UKNF - zaplanowane na 18 maja br.
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81966&p_id=18

Webinarium pt. Okazja czy oszustwo? - zaplanowane na 21 czerwca br.
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=81973&p_id=18

 

poniżej przekazujemy bezpośredni link do formularza subskrypcji:
https://www.knf.gov.pl/newsletter (kategoria: seminaria CEDUR).
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Data: 18 maja 2023 roku
Organizator:
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Webinarium jest organizowane
w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku CEDUR
we współpracy z Komendą Główną Policji
oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej
Webinarium pt. Informacyjna rola KNF i UKNF. Sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną

Cel

Celem webinarium jest przybliżenie roli informacyjnej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i Urzędu Komisji Nadzoru
Finansowego (UKNF), zapoznanie z zasobami informacyjnymi strony internetowej KNF, przekazanie wskazówek
dotyczących możliwości weryfikacji podmiotów oferujących usługi na rynku finansowym, zapoznanie z wymogami
dotyczącymi świadczenia usług na rynku finansowym.

Do kogo kierowane jest
webinarium:
Webinarium jest skierowane do środowiska seniorów.

Harmonogram czasowy
Logowanie uczestników na
webinarium rozpocznie się od 9:45.


Rozpoczęcie
webinarium o 10:00.
Webinarium
zakończy się o 14:10.


Zgłoszenia
: Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR”. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 17 maja 2023 roku. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku
zgłoszeń, które wpłyną po 17 maja 2023 r., potwierdzenia uczestnictwa będą przesyłane na bieżąco.

Informacje techniczne
.


W celu
uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez
przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu

uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.

Materiały
: Uczestnicy spotkania otrzymają prezentację.
Opłaty:
Udział w webinarium jest bezpłatny.


Kontakt
: Pytania dotyczące organizacji webinarium należy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając w temacie wiadomości tytuł i datę wydarzenia.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RUSIEC

o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Rusiec w sprawie zmiany „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rusiec w 2023 roku”

Wójt Gminy Rusiec zaprasza do konsultacji organizacje pozarządowe, mieszkańców Gminy Rusiec i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późń. zm.), których jednym z celów statutowych jest ochrona zwierząt.

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rusiec w 2023 roku”.

 • Termin konsultacji: do 17.04.2023 r. – data wpływu do urzędu.
 • Forma konsultacji: uwagi do ww. projektu uchwały należy składać w formie wypełnionego formularza (Załącznik Nr 2) na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy w Ruścu – ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec.
 • Konsultacje mają charakter opiniodawczy.
 • Załączniki:

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rusiec w 2023 roku” 

2. Wzór formularza konsultacji.

Trwa rekrutacja na płatne staże zawodowe w ramach projektu „Wsparcie na Nowy Start Zawodowy”.

 

Jeśli zostałeś zwolniony/a z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub jesteś w okresie wypowiedzenia stosunku pracy? Zapraszamy Cię do skorzystania z oferty stażowej projektu Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

 • DLA KOGO TE STAŻE?

Osoby pracujące, uczące się i/lub zamieszkujące na terenie 1 z 7 powiatów woj. łódzkiego, tj. bełchatowskiego, piotrkowskiego, m. Piotrków Tryb., radomszczańskiego, łaskiego, pabianickiego, pajęczańskiego, które:

 • utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu,

lub

 • są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.
 • STAŻE ZAWODOWE
 • Staż trwa 3 miesiące (minimum 40 godzin tygodniowo).
 • Stażyście przysługuje stypendium w wysokości maksymalnej 2792,00 zł brutto/miesięcznie wraz z obciążeniami cywilnoprawnymi pokrywane z projektu.
 • Opiekunowi stażysty również przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość pokrywana będzie ze środków projektowych.
 • Funkcję opiekuna stażysty może pełnić wyłącznie osoba posiadająca co najmniej dwunastomiesięczne doświadczenie w branży/dziedzinie, w jakiej realizowany jest staż (spełnienie tego wymogu musi być odpowiednio udokumentowane).
 • Staż może być realizowany w prywatnym przedsiębiorstwie, instytucji publicznej, organizacji pozarządowej, innym podmiocie.
 • KONTAKT

Biuro projektu:

Ul. Ciepłownicza 5, 97-400 Bełchatów

tel. 533-305-803

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.ppt.belchatow.pl lub www.crklodzkie.pl

 

 

 

Ulotka_BKPPT_-_CRK.jpg