INFORMACJA
z dnia 20 maja 2022 r.

o naborze na funkcję urzędnika wyborczego do gminy Rusiec


Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim informuje, trwa rekrutacja na funkcję urzędnika wyborczego gminy Rusiec.


Stosownie do przepisu art. 191c § 1-2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1319, z późn. zm.) urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy w liczbie niezbędnej do zapewnienia prawidłowego i sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych, na okres 6 lat, spośród posiadających wykształcenie wyższe:
1) pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;

2) innych osób mających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których mowa w pkt 1.


Urzędnicy wyborczy wykonują zadania od dnia zarządzenia właściwych wyborów do dnia rozstrzygnięcia protestów wyborczych oraz w innych sytuacjach, gdy jest to konieczne.
Przesłanki negatywne dla kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego reguluje przepis art. 191b §1, § 3 i § 4, tj.:


urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej;


urzędnikiem wyborczym nie może być osoba zatrudniona w urzędzie gminy, gminnej jednostce organizacyjnej lub osobie prawnej, w gminie, w której miałaby wykonywać swoją funkcję;


urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją;


urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Szczegółowy zakres zadań urzędników wyborczych określa Uchwała nr 5/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego.


Zgłoszenia na funkcję urzędnika wyborczego należy dokonywać na drukach stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, listownie na adres Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sienkiewicza 16a, 97-300 Piotrków Trybunalski i/lub na adres mailowy
piotrkow-Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wraz z wymaganymi załącznikami.

 


Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego
w Piotrkowie Trybunalskim

/-/ Szymon Kopka

W związku z prowadzonymi pracami budowlanymi w obrębie budynków

Urzędu Gminy w Ruścu i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ruścu obowiązuje

zakaz wjazdu na teren przy boisku wielofunkcyjnym.

 

Prosimy o parkowanie samochodów obok Urzędu Gminy w Ruścu tj. przy drodze krajowej nr 74.

 

Przepraszamy za utrudnienia.

Budowanie świadomości oraz zachęcenie do rozwagi i ochrony skóry przed promieniami UV podczas wakacyjnego odpoczynku to cel XI Tygodnia Świadomości Czerniaka, rozpoczynającego się 17 maja. Za pośrednictwem tegorocznego hasła „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA” zwracamy uwagę na konieczność przestrzegania zasad profilaktyki wśród wszystkich dorosłych, bez względu na wiek, preferencje i wybrany sposób spędzania wolnego czasu na zewnątrz – aktywnie, na sportowo i w biegu czy spokojnie, na leżaku we własnym ogrodzie.

Ambasadorkami XI Tygodnia Świadomości Czerniaka zostały aktorki, mama i córka, Maria Winiarska oraz Zofia Zborowska-Wrona. W myśli zasady „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA” zachęcają wszystkich do rozwagi i priorytetowego traktowania swojego zdrowia, bez konieczności rezygnowania ze swoich ulubionych aktywności.

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=3bvavaHANdg

 

 

   

Klinika Onkologii i Radioterapii
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie 
- Państwowy Instytut Badawczy

02-781 Warszawa, ul. W. K. Roentgena 5
www.pib-nio.pl

ZAPISY NA PORADĘ – tel.: 723 721 725

BEŁCHATÓW  - STAROSTWO POWIATOWE W BEŁCHATOWIE ul. Pabianicka 34  

pomoc świadczą adwokaci i radcowie prawni.

poniedziałek                7.45 – 11.45    ;       12.00 – 16.00

wtorek                         9.00 – 13.00    ;       14.00 – 18.00

środa                           7.45 – 11.45    ;       12.00 – 16.00

czwartek                     9.30 – 13.30    ;       14.00 – 18.00

piątek                          7.45 – 11.45    ;       12.00 – 16.00

ZELÓW - URZĄD MIEJSKI, ul. Żeromskiego 23  pomoc świadczy radca prawny

poniedziałek   9.00 – 13.00                                                                       

środa     9.00 – 13.00                                                                         

piątek    11.30 – 15.30                                                                        

                                                                                                                                                         

KLESZCZÓW - URZĄD GMINY,  ul. Główna 47  pomoc świadczy radca prawny        

wtorek   13.00 – 17.00                                                                      

czwartek  11.00 – 15.00 

 

SZCZERCÓW - ul. 3 Maja 6 (GOPS)    pomoc świadczy doradca obywatelski

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

poniedziałek  8.00 - 12.00

środa 8.00 - 12.00

piątek 8.00 - 12.00

 

RUSIEC - URZĄD GMINY, ul. Wieluńska 35    pomoc świadczy doradca obywatelski

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

wtorek 9.00 - 13.00

czwartek 11.00 - 15.00                                                                   

                                                                      

INFORMACJA
z dnia 1 marca 2021 r.
o rekrutacji na funkcję urzędnika wyborczego do gminy Rusiec


Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż trwa rekrutacja
na funkcję urzędnika wyborczego gminy Rusiec.


Stosownie do przepisu art. 191c § 1-2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy w liczbie niezbędnej do zapewnienia prawidłowego i sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych, na okres 6 lat, spośród posiadających wykształcenie wyższe:
1) pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej
lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;
2) innych osób mających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których
mowa w pkt 1.


Urzędnicy wyborczy wykonują zadania od dnia zarządzenia właściwych wyborów do dnia rozstrzygnięcia
protestów wyborczych oraz w innych sytuacjach, gdy jest to konieczne. Przesłanki negatywne dla kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego reguluje przepis art. 191b §1, § 3 i § 4, tj.:
- urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej,
- urzędnikiem wyborczym nie może być osoba zatrudniona w urzędzie gminy, gminnej jednostce organizacyjnej lub osobie prawnej, w gminie, w której miałaby wykonywać swoją funkcję,
- urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją,
- urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Szczegółowy zakres zadań urzędników wyborczych określa Uchwała nr 5/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego.


Zgłoszenia na funkcję urzędnika wyborczego należy dokonywać na drukach stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, listownie na adres Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sienkiewicza 16a, 97-300 Piotrków Trybunalski i/lub na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wraz z wymaganymi załącznikami.


Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego
w Piotrkowie Trybunalskim
/-/ Szymon Kopka