plakat_czyste_powietrze.jpg

o możliwości budowy nowych budynków mieszkalnych

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 961 z późn. zm.) uprzejmie informuje, że otrzymanie decyzji o warunkach zabudowy dla budowy nowych budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa zlokalizowanych w odległości około 1,5 km od istniejących i planowanych do budowy elektrowni wiatrowych do granicy terenu objętego decyzją o warunkach zabudowy możliwe będzie do dnia 15 lipca 2019 r.

Lokalizację elektrowni wiatrowych można sprawdzić w studium zagospodarowania przestrzennego gminy Rusiec na stronie internetowej www.rusiec.pl w zakładce System Informacji Przestrzennej.

Wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowych inwestycji należy składać do dnia 15 maja 2019 r. z uwagi na czas wymagany do przeprowadzenia uzgodnień zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Informacje szczegółowe w powyższej sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec, ul. Wieluńska 35, pierwsze piętro, pok. nr 14, w poniedziałki w godzinach od 900 do 1700, w pozostałe dni w godzinach od 730 do 1530.

_20190129_14270104-1.jpg

Załączniki:
Pobierz plik (_20190129_14270104.pdf)_20190129_14270104.pdf[ ]447 kB

INFORMACJA  WÓJTA  GMINY  RUSIEC

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)

WÓJT  GMINY  RUSIEC

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec

został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

 

Wykazem objęte są nieruchomości gruntowe, położone w gminie Rusiec, w miejscowości i obrębie Rusiec, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr:

  1. 2031/4 o powierzchni 0,1065 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
  2. 2033/2 o powierzchni 0,3212 ha, numer KW PT1B/00076616/6,

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Rusiec, z siedzibą w Ruścu przy ulicy Wieluńskiej 35, parter pokój nr 7, telefon: 043/6766044.

Wójt Gminy Rusiec    

/-/ Dariusz Woźniak