o możliwości budowy nowych budynków mieszkalnych

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 961 z późn. zm.) uprzejmie informuje, że otrzymanie decyzji o warunkach zabudowy dla budowy nowych budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa zlokalizowanych w odległości około 1,5 km od istniejących i planowanych do budowy elektrowni wiatrowych do granicy terenu objętego decyzją o warunkach zabudowy możliwe będzie do dnia 15 lipca 2019 r.

Lokalizację elektrowni wiatrowych można sprawdzić w studium zagospodarowania przestrzennego gminy Rusiec na stronie internetowej www.rusiec.pl w zakładce System Informacji Przestrzennej.

Wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowych inwestycji należy składać do dnia 15 maja 2019 r. z uwagi na czas wymagany do przeprowadzenia uzgodnień zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Informacje szczegółowe w powyższej sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec, ul. Wieluńska 35, pierwsze piętro, pok. nr 14, w poniedziałki w godzinach od 900 do 1700, w pozostałe dni w godzinach od 730 do 1530.

_20190129_14270104-1.jpg

Załączniki:
Pobierz plik (_20190129_14270104.pdf)_20190129_14270104.pdf[ ]447 kB

INFORMACJA  WÓJTA  GMINY  RUSIEC

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)

WÓJT  GMINY  RUSIEC

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec

został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

 

Wykazem objęte są nieruchomości gruntowe, położone w gminie Rusiec, w miejscowości i obrębie Rusiec, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr:

 1. 2031/4 o powierzchni 0,1065 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
 2. 2033/2 o powierzchni 0,3212 ha, numer KW PT1B/00076616/6,

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Rusiec, z siedzibą w Ruścu przy ulicy Wieluńskiej 35, parter pokój nr 7, telefon: 043/6766044.

Wójt Gminy Rusiec    

/-/ Dariusz Woźniak    

 

Załączniki:
Pobierz plik (Plakat konkursowy-1.pdf)Konkurs organizowany przez ARiMR dla wszystkich OSP na terenie każdego powiatu p[Konkurs organizowany przez ARiMR dla wszystkich OSP na terenie każdego powiatu pt. „Ochotnicza Straż Pożarna w służbie mieszkańców wsi”.]4479 kB
Pobierz plik (Regulamin konkursu pt. Ochotnicza Straż Pożarna w służbie mieszkańców wsi_ostateczna2-1.pdf)Regulamin konkursu[Regulamin konkursu]761 kB

INFORMACJA  WÓJTA  GMINY  RUSIEC

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)

WÓJT  GMINY  RUSIEC

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec

został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

 

Wykazem objęta jest nieruchomość gruntowa, położona w gminie Rusiec, w miejscowości i obrębie Rusiec, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr:

 1. 2025/2 o powierzchni 0,5547 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
 2. 2028/2 o powierzchni 1,1329 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
 3. 2029 o powierzchni 1,2420 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
 4. 2030/2 o powierzchni 1,2806 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
 5. 2031/2 o powierzchni 0,1640 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
 6. 2032/2 o powierzchni 0,2509 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
 7. 2035/2 o powierzchni 0,2678 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
 8. 2036/2 o powierzchni 0,4106 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
 9. 2038 o powierzchni 1,1769 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
 10. 2039 o powierzchni 1,1169 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
 11. 2041/1 o powierzchni 0,7026 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
 12. 2041/2 o powierzchni 0,8976 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
 13. 2044 o powierzchni 1,3967 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
 14. 2045 o powierzchni 0,5493 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
 15. 2046 o powierzchni 1,0344 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
 16. 2047 o powierzchni 0,8679 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
 17. 2026/2 o powierzchni 1,0034 ha, numer KW PT1B/00054749/7,
 18. 2027/2 o powierzchni 1,3056 ha, numer KW PT1B/00076855/3.

Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Rusiec, z siedzibą w Ruścu przy ulicy Wieluńskiej 35, parter pokój nr 7, telefon: 043 6766044.

Wójt Gminy Rusiec    

/-/ Dariusz Woźniak     

Załączniki:
Pobierz plik (załącznik graficzny.jpg)załącznik graficzny.jpg[ ]2407 kB