Od 1 października nocnej pomocy udzielą poradnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zorganizowane przez szpitale,
które są w sieci szpitali. Udzielą pomocy - tak jak dotąd - od poniedziałku do piątku w godz. 18-8 dnia następnego oraz
całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. Sprawdź, gdzie uzyskasz pomoc!

Załączniki:
Pobierz plik (opieka nocna i świąteczna.pdf)NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁÓDZKIEM OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.[NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁÓDZKIEM OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.]114 kB

I) Rachunek bieżący Urzędu Gminy służący do wpłat z tytułu:

 • podatków (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych),
 • opłaty skarbowej,
 • opłaty targowej,
 • opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
 • opłat za dzierżawę, czynsz, sprzedaż majątku gminy,
 • opłat  za zajęcie pasa drogowego,
 • opłat za umieszczenie w drodze publicznej urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w tym opłat rocznych,
 • opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • opłata za udostepnienie danych,
 • opłata za wodę i kanalizację,
 • inne opłaty.

18 9264 0009 0000 0097 2000 0020

Bank Spółdzielczy w Ruścu

ul. Wieluńska 42, 97-438 Rusiec

 

 II) Rachunek bieżący Urzędu Gminy służący do wpłat z tytułu:

 • opłat za odpady komunalne.

 

63 9264 0009 0000 0097 2000 0180

Bank Spółdzielczy w Ruścu

ul. Wieluńska 42, 97-438 Rusiec

 

III) Rachunek budżetu Gminy Rusiec, nowy numer obowiązuje od 01.01.2017 r.:

 

 

25 9264 0009 0000 0505 2000 0020

 • wpłaty dotacji i subwencji,
 • wpłaty udziałów w podatkach dochodowych,
 • wpłaty podatków i innych dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe.
Załączniki:
Pobierz plik (Na pomoc pracy.pdf)Projekt \"Na pomoc pracy\"[Projekt \"Na pomoc pracy\"]205 kB

Rusiec, dnia 14 październik 2016 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RUSIEC

Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/315/2010 Rady Gminy Rusiec z dnia 24 września 2010 r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji?

Zapraszam

zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach

                 Projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY RUSIEC
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2017.

Konsultacje trwają od 24 października do 08 listopada 2016 r.

Treść projektu PROGRAMU i formularz do zgłaszania uwag są dostępne na stronie internetowej.

Wypełnione formularze należy przesłać w terminie do 08 listopada 2016 r. na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres Urzędu Gminy w Ruścu, ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec.

Wójt Gminy Rusiec

Dariusz Woźniak

Załączniki:
Pobierz plik (taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.pdf)taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków[taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków]1258 kB