Załączniki:
Pobierz plik (lawnicy.pdf)lawnicy.pdf[ ]1902 kB

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rusiec.

"Program współpracy Gminy Rusiec

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok"

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rusiec z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwościach głosowania korespondencyjnego.

Załączniki:
Pobierz plik (obwieszczenie.pdf)obwieszczenie.pdf[ ]2663 kB