Wójt Gminy Rusiec ogłasza przetarg nieograniczony.

Rodzaj zamówienia: Usługi

NAZWA NADANIA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rusiec”

Znak sprawy: PN 8/2020

Załączniki:
Pobierz plik (Identyfikator postępowania.txt)Identyfikator postępowania.txt[ ]0 kB
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf[ ]474 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert.pdf[ ]402 kB
Pobierz plik (KluczPub_Oferta_PostepowanieID_2cf4affc-3b07-4830-b3c6-db6691d1696c.asc)KluczPub_Oferta_PostepowanieID_2cf4affc-3b07-4830-b3c6-db6691d1696c.asc[ ]0.6 kB
Pobierz plik (Modyfikacja 03.12.2020 r..pdf)Modyfikacja 03.12.2020 r..pdf[ ]7469 kB
Pobierz plik (Modyfikacja 11.12.2020r..docx)Modyfikacja 11.12.2020r..docx[ ]21 kB
Pobierz plik (Modyfikacja 25.11.2020 r..pdf)Modyfikacja 25.11.2020 r..pdf[ ]3715 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf[ ]156 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianach lub dodatkowych informacjach.pdf)Ogłoszenie o zmianach lub dodatkowych informacjach.pdf[ ]94 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie zmian lub dodatkowych usług 11.12.2020 r..pdf)Ogłoszenie zmian lub dodatkowych usług 11.12.2020 r..pdf[ ]89 kB
Pobierz plik (SIWZ modyfikacja 03.12.2020 r..docx)SIWZ modyfikacja 03.12.2020 r..docx[ ]93 kB
Pobierz plik (SIWZ modyfikacja 11.12.2020 r..docx)SIWZ modyfikacja 11.12.2020 r..docx[ ]93 kB
Pobierz plik (SIWZ modyfikacja 25.11.2020 r..docx)SIWZ modyfikacja 25.11.2020 r..docx[ ]97 kB
Pobierz plik (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf)Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf[ ]19273 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 JEDZ modyfikacja 11.12.2020 r..docx)Załącznik nr 1 JEDZ modyfikacja 11.12.2020 r..docx[ ]61 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 JEDZ.docx)Załącznik nr 1 JEDZ.docx[ ]60 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 10 oswiadczenie o braku wydania wyroku.docx)Załącznik nr 10 oswiadczenie o braku wydania wyroku.docx[ ]16 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 11 oswiadczenie o braku wydania orzeczenia.docx)Załącznik nr 11 oswiadczenie o braku wydania orzeczenia.docx[ ]15 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 12 wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.docx)Załącznik nr 12 wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.docx[ ]25 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 13 projekt regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rusiec.docx)Załącznik nr 13 projekt regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rusiec.docx[ ]32 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 wzór umowy modyfikacja 03.12.2020.docx)Załącznik nr 2 wzór umowy modyfikacja 03.12.2020.docx[ ]35 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 wzór umowy modyfikacja 11.12.2020 r..docx)Załącznik nr 2 wzór umowy modyfikacja 11.12.2020 r..docx[ ]35 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 wzór umowy modyfikacja 25.11.2020 r..docx)Załącznik nr 2 wzór umowy modyfikacja 25.11.2020 r..docx[ ]35 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 wzór umowy.docx)Załącznik nr 2 wzór umowy.docx[ ]52 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - formularz ofertowy modyfikacja 11.12.2020 r..docx)Załącznik nr 3 - formularz ofertowy modyfikacja 11.12.2020 r..docx[ ]19 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - formularz ofertowy modyfikacja 25.11.2020 r..docx)Załącznik nr 3 - formularz ofertowy modyfikacja 25.11.2020 r..docx[ ]19 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3- formularz ofertowy.docx)Załącznik nr 3- formularz ofertowy.docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 wykaz uslug.docx)Załącznik nr 4 wykaz uslug.docx[ ]16 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 Wykaz narzedzi i wyposazenia modyfikacja 11.12.2020 r..docx)Załącznik nr 5 Wykaz narzedzi i wyposazenia modyfikacja 11.12.2020 r..docx[ ]22 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 Wykaz narzedzi i wyposazenia.docx)Załącznik nr 5 Wykaz narzedzi i wyposazenia.docx[ ]22 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 Oswiadczenie o niezaleganiu w oplatach i podatkach lokalnych modyfikacja 11.12.2020 r..docx)Załącznik nr 6 Oswiadczenie o niezaleganiu w oplatach i podatkach lokalnych modyfikacja 11.12.2020 r..docx[ ]20 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 Oswiadczenie o niezaleganiu w oplatach i podatkach lokalnych.docx)Załącznik nr 6 Oswiadczenie o niezaleganiu w oplatach i podatkach lokalnych.docx[ ]20 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 7 wykaz podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej modyfikacja 11.12.2020 r..docx)Załącznik nr 7 wykaz podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej modyfikacja 11.12.2020 r..docx[ ]21 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 7 wykaz podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej.docx)Załącznik nr 7 wykaz podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej.docx[ ]21 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 8 zbiorcze zestawienie ilości i rodzaju pojemników wraz z ilością mieszkańców.docx)Załącznik nr 8 zbiorcze zestawienie ilości i rodzaju pojemników wraz z ilością mieszkańców.docx[ ]13 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia modyfikacja 03.12.2020 r..doc)Załącznik nr 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia modyfikacja 03.12.2020 r..doc[ ]104 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia modyfikacja 25.11.2020 r..doc)Załącznik nr 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia modyfikacja 25.11.2020 r..doc[ ]104 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc)Załącznik nr 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc[ ]126 kB

Wójt Gminy Rusiec ogłasza przetarg nieograniczony.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

NAZWA NADANIA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

„Budowa zbiorników retencyjnych wraz z przebudową (modernizacją) Stacji Uzdatniania Wody w Ruścu”

Znak sprawy: PN 7/2020

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf[ ]473 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert.pdf[ ]370 kB
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania 11.09.2020 r..pdf)Odpowiedzi na pytania 11.09.2020 r..pdf[ ]453 kB
Pobierz plik (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf[ ]164 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf[ ]227 kB
Pobierz plik (PR - branża elektryczna.pdf)PR - branża elektryczna.pdf[ ]227 kB
Pobierz plik (PR - branża konstrukcyjna.pdf)PR - branża konstrukcyjna.pdf[ ]227 kB
Pobierz plik (PR - branża sanitarna.pdf)PR - branża sanitarna.pdf[ ]308 kB
Pobierz plik (projekt budowlany.pdf)projekt budowlany.pdf[ ]18240 kB
Pobierz plik (projekt wykonawczy.pdf)projekt wykonawczy.pdf[ ]1086 kB
Pobierz plik (Rys A-1.pdf)Rys A-1.pdf[ ]206 kB
Pobierz plik (Rys A-2.pdf)Rys A-2.pdf[ ]206 kB
Pobierz plik (Rys A-3.pdf)Rys A-3.pdf[ ]217 kB
Pobierz plik (Rys A-4.pdf)Rys A-4.pdf[ ]278 kB
Pobierz plik (Rys E-1.pdf)Rys E-1.pdf[ ]457 kB
Pobierz plik (Rys K-1.pdf)Rys K-1.pdf[ ]282 kB
Pobierz plik (Rys K-2.pdf)Rys K-2.pdf[ ]208 kB
Pobierz plik (Rys PZT.pdf)Rys PZT.pdf[ ]1702 kB
Pobierz plik (Rys R-1.pdf)Rys R-1.pdf[ ]176 kB
Pobierz plik (Rys S-1.pdf)Rys S-1.pdf[ ]406 kB
Pobierz plik (Rys S-2.pdf)Rys S-2.pdf[ ]530 kB
Pobierz plik (Rys S-3.pdf)Rys S-3.pdf[ ]747 kB
Pobierz plik (Rys S-4.pdf)Rys S-4.pdf[ ]452 kB
Pobierz plik (Rys S-5.pdf)Rys S-5.pdf[ ]325 kB
Pobierz plik (Rys S-6.pdf)Rys S-6.pdf[ ]325 kB
Pobierz plik (Rys S-7.pdf)Rys S-7.pdf[ ]292 kB
Pobierz plik (Rys S-8.pdf)Rys S-8.pdf[ ]291 kB
Pobierz plik (Rys S-9.pdf)Rys S-9.pdf[ ]284 kB
Pobierz plik (SIWZ.docx)SIWZ.docx[ ]65 kB
Pobierz plik (SUW Rusiec - STWiORB - branża elektryczna.pdf)SUW Rusiec - STWiORB - branża elektryczna.pdf[ ]724 kB
Pobierz plik (SUW Rusiec - STWiORB - branża konstrukcyjna.pdf)SUW Rusiec - STWiORB - branża konstrukcyjna.pdf[ ]295 kB
Pobierz plik (SUW Rusiec - STWiORB - branża sanitarna.pdf)SUW Rusiec - STWiORB - branża sanitarna.pdf[ ]1036 kB
Pobierz plik (SUW Rusiec - STWiORB - rozbiórka budynku.pdf)SUW Rusiec - STWiORB - rozbiórka budynku.pdf[ ]150 kB
Pobierz plik (SUW Rusiec WC.pdf)SUW Rusiec WC.pdf[ ]424 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx)Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx[ ]15 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2  - wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.docx)Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.docx[ ]14 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx)Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx[ ]13 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4- wzór wykazu robót budowlanych.docx)Załącznik nr 4- wzór wykazu robót budowlanych.docx[ ]11 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5- wzór oświadczenia.docx)Załącznik nr 5- wzór oświadczenia.docx[ ]14 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 - wzór umowy.docx)Załącznik nr 6 - wzór umowy.docx[ ]34 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 7 - oświadczenie.docx)Załącznik nr 7 - oświadczenie.docx[ ]17 kB

Wójt Gminy Rusiec ogłasza przetarg nieograniczony.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

NAZWA NADANIA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

„Przebudowa drogi gminnej nr 101010E Rusiec - Kuźnica o długości około 1000 m”

Znak sprawy: PN 5/2020

Wójt Gminy Rusiec ogłasza przetarg nieograniczony.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

NAZWA NADANIA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa Rusiecka, dz. nr ewid. 543, 548, obręb Dąbrowa Rusiecka”

Znak sprawy: PN 4/2020