OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 09.01.2017 r. pod numerem 4373 - 2017
Wójt Gminy Rusiec
ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą:

Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Rusiec w 2017 roku

Załączniki:
Pobierz plik (informacja o otwarciu ofert.pdf)informacja o otwarciu ofert.pdf[INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT]164 kB
Pobierz plik (INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf)INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf[INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY]179 kB
Pobierz plik (Modyfikacja SIWZ.pdf)Modyfikacja SIWZ.pdf[PISMO MODYFIKACJA ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ]112 kB
Pobierz plik (Odpowiedź na zapytania z dnia 12.01.2017 r..pdf)Odpowiedź na zapytania z dnia 12.01.2017 r..pdf[Odpowiedź na pytania z dnia 12.01.2017 r.]1194 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf[OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA]168 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf[OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU]197 kB
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf[SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA]365 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty modyfikacja.docx)Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty modyfikacja.docx[Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty modyfikacja]21 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.docx)Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.docx[ ZAŁĄCZNIKI NR 1 - FORMULARZ OFERTY]19 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 - wykluczenie.docx)ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCY PRZESŁANEK WYKLUCZENIA[ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCY PRZESŁANEK WYKLUCZENIA]19 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - spełnienie warunków.docx)Załącznik nr 3 - spełnienie warunków.docx[ZAŁĄCZNIK NR 3 - WZÓR OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCY SPEŁNIENIA WARUNKÓW]18 kB
Pobierz plik (załącznik nr 4 Zobowiązanie_podmiotów_trzecich.docx)załącznik nr 4 Zobowiązanie_podmiotów_trzecich.docx[ZAŁĄCZNIK NR 4 - WZÓR OŚWIADCZENIA ZOBOWIĄZANIE PODMIOTÓW TRZECICH]15 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5-Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 5-Projekt umowy.pdf[ZAŁĄCZNIK NR 5 - PROJEKT UMOWY]228 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.docx)Załącznik nr 6 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.docx[ZAŁĄCZNIK NR 6 - WZÓR OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ]19 kB