Załączniki:
Pobierz plik (BZPpodglądopublikowanego.pdf)BZPpodglądopublikowanego.pdf[ ]11277 kB
Pobierz plik (informacja o treści złożonych ofert.pdf)informacja o treści złożonych ofert.pdf[ ]1228 kB
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania z dnia 31.07.2018.pdf)Odpowiedzi na pytania z dnia 31.07.2018.pdf[ ]7330 kB
Pobierz plik (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf[ ]3894 kB
Pobierz plik (SIWZ Gmina Rusiec_2018.doc)SIWZ Gmina Rusiec_2018.doc[ ]256 kB
Pobierz plik (Wybór oferty - Ubezpieczenie Pakiet 1.pdf)Wybór oferty - Ubezpieczenie Pakiet 1.pdf[ ]1172 kB
Pobierz plik (Wybór oferty - ubezpieczenie Pakiet 2.pdf)Wybór oferty - ubezpieczenie Pakiet 2.pdf[ ]1304 kB
Pobierz plik (Załącznik  13 - Klauzula zgody Gmina.docx)Załącznik 13 - Klauzula zgody Gmina.docx[ ]12 kB
Pobierz plik (załącznik 14 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY RODO.docx)załącznik 14 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY RODO.docx[ ]15 kB
Pobierz plik (załącznik 15 - Klauzula art. 13 RODO.docx)załącznik 15 - Klauzula art. 13 RODO.docx[ ]22 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do SIWZ Charakterystyka Zamawiającego.doc)Załącznik nr 1 do SIWZ Charakterystyka Zamawiającego.doc[ ]93 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 10 - Wykaz sprzetu elektronicznego.xlsx)Załącznik nr 10 - Wykaz sprzetu elektronicznego.xlsx[ ]31 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 11 - Wykaz dróg.docx)Załącznik nr 11 - Wykaz dróg.docx[ ]19 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 12 - Wykaz pojazdów.xlsx)Załącznik nr 12 - Wykaz pojazdów.xlsx[ ]16 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc[ ]381 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3a do SIWZ - Wzór umowy dla Pakietu1.doc)Załącznik nr 3a do SIWZ - Wzór umowy dla Pakietu1.doc[ ]89 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3b do SIWZ - Wzór umowy dla Pakietu2.doc)Załącznik nr 3b do SIWZ - Wzór umowy dla Pakietu2.doc[ ]91 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4a do SIWZ - Formularz ofertowy dla pakietu 1.doc)Załącznik nr 4a do SIWZ - Formularz ofertowy dla pakietu 1.doc[ ]219 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4b do SIWZ - Formularz ofertowy dla pakietu 2.doc)Załącznik nr 4b do SIWZ - Formularz ofertowy dla pakietu 2.doc[ ]203 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału.doc[ ]39 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc)Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc[ ]42 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa.doc)Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa.doc[ ]44 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 8 - Wykaz budynków i budowli.xlsx)Załącznik nr 8 - Wykaz budynków i budowli.xlsx[ ]16 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 9 - Sumy ubezpieczenia według jednostek-1.docx)Załącznik nr 9 - Sumy ubezpieczenia według jednostek-1.docx[ ]19 kB
Pobierz plik (Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (2).doc)Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (2).doc[ ]381 kB