Wójt Gminy Rusiec ogłasza przetarg nieograniczony.

Rodzaj zamówienia: Dostawa

NAZWA NADANIA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

"Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Rusiec, jej jednostek organizacyjnych oraz OSP na okres od 01.03.2020 do 28.02.2022 r.".

Znak sprawy: PN 1/2020