Wójt Gminy Rusiec ogłasza przetarg nieograniczony.

Rodzaj zamówienia: Usługa

NAZWA NADANIA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

„DOWÓZ DZIECI I UCZNIÓW DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ RUSIEC W ROKU SZKOLNYM
2020/2021 I 2021/2022”

Znak sprawy: PN 3/2020