Wójt Gminy Rusiec ogłasza przetarg nieograniczony.

Rodzaj zamówienia: Usługi

NAZWA NADANIA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rusiec”

Znak sprawy: PN 8/2020

Załączniki:
Pobierz plik (Identyfikator postępowania.txt)Identyfikator postępowania.txt[ ]0 kB
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf[ ]474 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert.pdf[ ]402 kB
Pobierz plik (KluczPub_Oferta_PostepowanieID_2cf4affc-3b07-4830-b3c6-db6691d1696c.asc)KluczPub_Oferta_PostepowanieID_2cf4affc-3b07-4830-b3c6-db6691d1696c.asc[ ]0.6 kB
Pobierz plik (Modyfikacja 03.12.2020 r..pdf)Modyfikacja 03.12.2020 r..pdf[ ]7469 kB
Pobierz plik (Modyfikacja 11.12.2020r..docx)Modyfikacja 11.12.2020r..docx[ ]21 kB
Pobierz plik (Modyfikacja 25.11.2020 r..pdf)Modyfikacja 25.11.2020 r..pdf[ ]3715 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf[ ]156 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianach lub dodatkowych informacjach.pdf)Ogłoszenie o zmianach lub dodatkowych informacjach.pdf[ ]94 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie zmian lub dodatkowych usług 11.12.2020 r..pdf)Ogłoszenie zmian lub dodatkowych usług 11.12.2020 r..pdf[ ]89 kB
Pobierz plik (SIWZ modyfikacja 03.12.2020 r..docx)SIWZ modyfikacja 03.12.2020 r..docx[ ]93 kB
Pobierz plik (SIWZ modyfikacja 11.12.2020 r..docx)SIWZ modyfikacja 11.12.2020 r..docx[ ]93 kB
Pobierz plik (SIWZ modyfikacja 25.11.2020 r..docx)SIWZ modyfikacja 25.11.2020 r..docx[ ]97 kB
Pobierz plik (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf)Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf[ ]19273 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 JEDZ modyfikacja 11.12.2020 r..docx)Załącznik nr 1 JEDZ modyfikacja 11.12.2020 r..docx[ ]61 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 JEDZ.docx)Załącznik nr 1 JEDZ.docx[ ]60 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 10 oswiadczenie o braku wydania wyroku.docx)Załącznik nr 10 oswiadczenie o braku wydania wyroku.docx[ ]16 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 11 oswiadczenie o braku wydania orzeczenia.docx)Załącznik nr 11 oswiadczenie o braku wydania orzeczenia.docx[ ]15 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 12 wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.docx)Załącznik nr 12 wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.docx[ ]25 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 13 projekt regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rusiec.docx)Załącznik nr 13 projekt regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rusiec.docx[ ]32 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 wzór umowy modyfikacja 03.12.2020.docx)Załącznik nr 2 wzór umowy modyfikacja 03.12.2020.docx[ ]35 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 wzór umowy modyfikacja 11.12.2020 r..docx)Załącznik nr 2 wzór umowy modyfikacja 11.12.2020 r..docx[ ]35 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 wzór umowy modyfikacja 25.11.2020 r..docx)Załącznik nr 2 wzór umowy modyfikacja 25.11.2020 r..docx[ ]35 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 wzór umowy.docx)Załącznik nr 2 wzór umowy.docx[ ]52 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - formularz ofertowy modyfikacja 11.12.2020 r..docx)Załącznik nr 3 - formularz ofertowy modyfikacja 11.12.2020 r..docx[ ]19 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - formularz ofertowy modyfikacja 25.11.2020 r..docx)Załącznik nr 3 - formularz ofertowy modyfikacja 25.11.2020 r..docx[ ]19 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3- formularz ofertowy.docx)Załącznik nr 3- formularz ofertowy.docx[ ]18 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 wykaz uslug.docx)Załącznik nr 4 wykaz uslug.docx[ ]16 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 Wykaz narzedzi i wyposazenia modyfikacja 11.12.2020 r..docx)Załącznik nr 5 Wykaz narzedzi i wyposazenia modyfikacja 11.12.2020 r..docx[ ]22 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 Wykaz narzedzi i wyposazenia.docx)Załącznik nr 5 Wykaz narzedzi i wyposazenia.docx[ ]22 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 Oswiadczenie o niezaleganiu w oplatach i podatkach lokalnych modyfikacja 11.12.2020 r..docx)Załącznik nr 6 Oswiadczenie o niezaleganiu w oplatach i podatkach lokalnych modyfikacja 11.12.2020 r..docx[ ]20 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 Oswiadczenie o niezaleganiu w oplatach i podatkach lokalnych.docx)Załącznik nr 6 Oswiadczenie o niezaleganiu w oplatach i podatkach lokalnych.docx[ ]20 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 7 wykaz podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej modyfikacja 11.12.2020 r..docx)Załącznik nr 7 wykaz podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej modyfikacja 11.12.2020 r..docx[ ]21 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 7 wykaz podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej.docx)Załącznik nr 7 wykaz podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej.docx[ ]21 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 8 zbiorcze zestawienie ilości i rodzaju pojemników wraz z ilością mieszkańców.docx)Załącznik nr 8 zbiorcze zestawienie ilości i rodzaju pojemników wraz z ilością mieszkańców.docx[ ]13 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia modyfikacja 03.12.2020 r..doc)Załącznik nr 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia modyfikacja 03.12.2020 r..doc[ ]104 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia modyfikacja 25.11.2020 r..doc)Załącznik nr 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia modyfikacja 25.11.2020 r..doc[ ]104 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc)Załącznik nr 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc[ ]126 kB