Załączniki:
Pobierz plik (BZPpodglądopublikowanego.pdf)BZPpodglądopublikowanego.pdf[ ]11277 kB
Pobierz plik (informacja o treści złożonych ofert.pdf)informacja o treści złożonych ofert.pdf[ ]1228 kB
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania z dnia 31.07.2018.pdf)Odpowiedzi na pytania z dnia 31.07.2018.pdf[ ]7330 kB
Pobierz plik (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf[ ]3894 kB
Pobierz plik (SIWZ Gmina Rusiec_2018.doc)SIWZ Gmina Rusiec_2018.doc[ ]256 kB
Pobierz plik (Wybór oferty - Ubezpieczenie Pakiet 1.pdf)Wybór oferty - Ubezpieczenie Pakiet 1.pdf[ ]1172 kB
Pobierz plik (Wybór oferty - ubezpieczenie Pakiet 2.pdf)Wybór oferty - ubezpieczenie Pakiet 2.pdf[ ]1304 kB
Pobierz plik (Załącznik  13 - Klauzula zgody Gmina.docx)Załącznik 13 - Klauzula zgody Gmina.docx[ ]12 kB
Pobierz plik (załącznik 14 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY RODO.docx)załącznik 14 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY RODO.docx[ ]15 kB
Pobierz plik (załącznik 15 - Klauzula art. 13 RODO.docx)załącznik 15 - Klauzula art. 13 RODO.docx[ ]22 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do SIWZ Charakterystyka Zamawiającego.doc)Załącznik nr 1 do SIWZ Charakterystyka Zamawiającego.doc[ ]93 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 10 - Wykaz sprzetu elektronicznego.xlsx)Załącznik nr 10 - Wykaz sprzetu elektronicznego.xlsx[ ]31 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 11 - Wykaz dróg.docx)Załącznik nr 11 - Wykaz dróg.docx[ ]19 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 12 - Wykaz pojazdów.xlsx)Załącznik nr 12 - Wykaz pojazdów.xlsx[ ]16 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc)Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.doc[ ]381 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3a do SIWZ - Wzór umowy dla Pakietu1.doc)Załącznik nr 3a do SIWZ - Wzór umowy dla Pakietu1.doc[ ]89 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3b do SIWZ - Wzór umowy dla Pakietu2.doc)Załącznik nr 3b do SIWZ - Wzór umowy dla Pakietu2.doc[ ]91 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4a do SIWZ - Formularz ofertowy dla pakietu 1.doc)Załącznik nr 4a do SIWZ - Formularz ofertowy dla pakietu 1.doc[ ]219 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4b do SIWZ - Formularz ofertowy dla pakietu 2.doc)Załącznik nr 4b do SIWZ - Formularz ofertowy dla pakietu 2.doc[ ]203 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału.doc)Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału.doc[ ]39 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc)Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc[ ]42 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa.doc)Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa.doc[ ]44 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 8 - Wykaz budynków i budowli.xlsx)Załącznik nr 8 - Wykaz budynków i budowli.xlsx[ ]16 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 9 - Sumy ubezpieczenia według jednostek-1.docx)Załącznik nr 9 - Sumy ubezpieczenia według jednostek-1.docx[ ]19 kB
Pobierz plik (Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (2).doc)Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (2).doc[ ]381 kB
Załączniki:
Pobierz plik (Boisko szatni Rusiec.2 docx.docx)Boisko szatni Rusiec.2 docx.docx[ ]58 kB
Pobierz plik (BRAMY.pdf)BRAMY.pdf[ ]522 kB
Pobierz plik (całe 2.pdf)całe 2.pdf[ ]173 kB
Pobierz plik (DO SIATKI.pdf)DO SIATKI.pdf[ ]114 kB
Pobierz plik (Informacja o zmianie treści SIWZ.pdf)Informacja o zmianie treści SIWZ.pdf[ ]1039 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert.pdf[ ]549 kB
Pobierz plik (KOSZ I BRAMKA.pdf)KOSZ I BRAMKA.pdf[ ]266 kB
Pobierz plik (KOSZYKÓWKA.pdf)KOSZYKÓWKA.pdf[ ]117 kB
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania z dnia 23.04.2018 - Wszyscy Wykonawcy.pdf)Odpowiedzi na pytania z dnia 23.04.2018 - Wszyscy Wykonawcy.pdf[ ]1271 kB
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania.pdf)Odpowiedzi na pytania.pdf[ ]955 kB
Pobierz plik (ogrodzenie 2.pdf)ogrodzenie 2.pdf[ ]153 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie BZP.odt)Ogłoszenie BZP.odt[ ]27 kB
Pobierz plik (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 22.06.2018.pdf)ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 22.06.2018.pdf[ ]163 kB
Pobierz plik (OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf)OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf[ ]111 kB
Pobierz plik (pzt boisko 2.pdf)pzt boisko 2.pdf[ ]4965 kB
Pobierz plik (RĘCZNA.pdf)RĘCZNA.pdf[ ]128 kB
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf[ ]19285 kB
Pobierz plik (TENIS.pdf)TENIS.pdf[ ]110 kB
Pobierz plik (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf[ ]1430 kB
Pobierz plik (ZAŁ. DO ZMIANY SIWZ -SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ.pdf)ZAŁ. DO ZMIANY SIWZ -SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ.pdf[ ]300 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.pdf)Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.pdf[ ]1314 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 10 - Wzór umowy.docx)Załącznik nr 10 - Wzór umowy.docx[ ]36 kB
Pobierz plik (załącznik nr 11 Przedmiar robót.pdf)załącznik nr 11 Przedmiar robót.pdf[ ]2550 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków.pdf)Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków.pdf[ ]2328 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 wykaz osób.pdf)Załącznik nr 3 wykaz osób.pdf[ ]363 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 Formularz cenowy.pdf)Załącznik nr 4 Formularz cenowy.pdf[ ]324 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 5 Wykaz robót budowlanych.pdf)Załącznik nr 5 Wykaz robót budowlanych.pdf[ ]372 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 6 Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia.pdf)Załącznik nr 6 Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia.pdf[ ]329 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 7 Wykaz osób ,skierowanych do realizacji zamówienia publicznego.pdf)Załącznik nr 7 Wykaz osób ,skierowanych do realizacji zamówienia publicznego.pdf[ ]408 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 8 Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.pdf)Załącznik nr 8 Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.pdf[ ]255 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 9 Oferowane warunki gwarancji.pdf)Załącznik nr 9 Oferowane warunki gwarancji.pdf[ ]201 kB