Accessibility Tools

Skip to main content

Tag: Dęby Wolskie

Kolejne dofinansowania dla naszych sołectw

11 marca, 2024
Bardzo dużym zainteresowaniem spotkała się w tym roku kolejna edycja programu „Sołectwo na plus”. Napłynęło blisko 1320 wniosków. Wśród tych, które pozytywnie przeszły weryfikacje znalazły się zgłoszenia siedmiu sołectw z naszego terenu.Dofinansowanie otrzymały:Dąbrowa Rusiecka: 15.000 zł na projekt „Doposażenie świetlicy wiejskiej – mi…