Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Tag: GOPS

11 kwietnia, 2024
W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Programem „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza seniorów w wieku 60 lat i więcej.Zapraszamy seniorów, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwo d…
21 marca, 2024
Gmina Rusiec przystępuje do realizacji Programu ,, Opieka Wytchnieniowa ‘’ dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.Program całkowicie finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego .Łączna wartość zadania realizowanego przez Gminę Rusiec wynosi 40 680,00 zł. Program realizowany j…