Accessibility Tools

Skip to main content

Tag: ogłoszenia

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.

9 lutego, 2024
ZARZĄDZENIE NR 16/2024 WÓJTA GMINY RUSIEC z dnia  9 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.   Na podstawie art. 11, art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publiczne…

nabór kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego w gminach: Kleszczów, Rusiec, Kodrąb.

9 sierpnia, 2023
INFORMACJA DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Z DNIA 4 SIERPNIA 2023 r. W SPRAWIE NABORU NA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że trwa rekrutacja na funkcję urzędnika wyborczego w następujących gminach z obszaru właściwości terytorialnej Delegatury…

Informacja dyrektora delegatury krajowego biura wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 czerwca 2023 r. W sprawie naboru na urzędników wyborczych

27 czerwca, 2023
INFORMACJA DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Z DNIA 22 CZERWCA 2023 r. W SPRAWIE NABORU NA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że trwa rekrutacja na funkcję urzędnika wyborczego w następujących gminach z obszaru właściwości terytorialnej Delegatu…