Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Tag: Wójt Gminy Rusiec

28 czerwca, 2024
Rada Gminy Rusiec jednogłośnie udzieliła wójtowi Damianowi Szczytowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium za 2023 rok.Podczas sesji, która odbyła się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, wójt przedstawił „Raport o stanie Gminy Rusiec za 2023 rok”, podsumowujący działalność w poprzednim roku. A był to rok szczególny. Z rekordowym bu…