Liczba mieszkańców Gminy Rusiec według faktycznego miejsca zamieszkania na chwilę obecną (tj. 2015.03.31) wynosi 5270 osób. Zmiany liczebności lokalnej społeczności w ostatnich 5 latach przedstawiono w poniższej tabeli.

Liczba mieszkańców Lata
2011 2012 2013 2014

2015

(31 marca 2015)

mężczyźni 2685 2669 2638 2620 2596
kobiety 2733 2714 2689 2682 2674
ogółem 5418 5383 5327 5302 5270

Poniższa tabela przedstawia liczbę urodzonych dzieci w Gminie Rusiec w ostatnich 5 latach

Liczba mieszkańców Lata
2011 2012 2013 2014

2015

(31 marca 2015)

 

61

 

44

 

55

 

47

 

12