INFORMACJA  WÓJTA  GMINY  RUSIEC

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)

WÓJT  GMINY  RUSIEC

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec

został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Wykazem objęta jest nieruchomość gruntowa, położona w gminie Rusiec, w miejscowości i obrębie Rusiec, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr:

 1. 2025/2 o powierzchni 0,5547 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
 2. 2028/2 o powierzchni 1,1329 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
 3. 2029 o powierzchni 1,2420 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
 4. 2030/2 o powierzchni 1,2806 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
 5. 2031/2 o powierzchni 0,1640 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
 6. 2032/2 o powierzchni 0,2509 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
 7. 2035/2 o powierzchni 0,2678 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
 8. 2036/2 o powierzchni 0,4106 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
 9. 2038 o powierzchni 1,1769 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
 10. 2039 o powierzchni 1,1169 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
 11. 2041/1 o powierzchni 0,7026 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
 12. 2041/2 o powierzchni 0,8976 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
 13. 2044 o powierzchni 1,3967 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
 14. 2045 o powierzchni 0,5493 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
 15. 2046 o powierzchni 1,0344 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
 16. 2047 o powierzchni 0,8679 ha, numer KW PT1B/00076616/6,
 17. 2026/2 o powierzchni 1,0034 ha, numer KW PT1B/00054749/7,
 18. 2027/2 o powierzchni 1,3056 ha, numer KW PT1B/00076855/3.

Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Rusiec, z siedzibą w Ruścu przy ulicy Wieluńskiej 35, parter pokój nr 7, telefon: 043 6766044.

Wójt Gminy Rusiec    

/-/ Dariusz Woźniak     

Załączniki:
Pobierz plik (załącznik graficzny.jpg)załącznik graficzny.jpg[ ]2407 kB

Obwieszczenie
Wójta Gminy Rusiec
w sprawie przyjmowania wniosków

o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt, produktów
lub sprzętu, utraconych w wyniku działań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bełchatowie w sprawie konieczności uzupełnienia składu komisji, która będzie dokonywała wycen zwierząt, produktów lub sprzętu, utraconych w wyniku działań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt informuję, iż chętne osoby spośród hodowców zwierząt, zamieszkałych na terenie gminy Rusiec, mogą wnioskować o powołanie na członka przedmiotowej komisji. Kandydaci muszą spełniać wymagania, określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych                   przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. z 2009 r., Nr 142, poz. 1161). Zainteresowane osoby proszone są o złożenie wniosku o powołanie na rzeczoznawcę w siedzibie Urzędu Gminy Ruścu, w pokoju nr 16, w terminie do dnia 7 maja 2018 roku. Z wnioskiem mogą wystąpić również: sołtys, izba rolnicza, związek zawodowy rolników oraz inne podmioty, o których mowa w Rozporządzeniu. Więcej informacji udziela Pani Katarzyna Szymczak, pok. nr 6, tel. 43 67 66 011 wew. 210.

                                                                                                                                                       Wójt Gminy Rusiec                                                                                                                                                                               Dariusz Woźniak

Do wniosku należy dołączyć:

1.Kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie.

2. Oświadczenie o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym.

Obwieszczenie
Wójta Gminy Rusiec
w sprawie przyjmowania wniosków

o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt, produktów
lub sprzętu, utraconych w wyniku działań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bełchatowie w sprawie konieczności uzupełnienia składu komisji, która będzie dokonywała wycen zwierząt, produktów lub sprzętu, utraconych w wyniku działań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt informuję, iż chętne osoby spośród hodowców zwierząt, zamieszkałych na terenie gminy Rusiec, mogą wnioskować o powołanie na członka przedmiotowej komisji. Kandydaci muszą spełniać wymagania, określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych                   przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. z 2009 r., Nr 142, poz. 1161). Zainteresowane osoby proszone są o złożenie wniosku o powołanie na rzeczoznawcę w siedzibie Urzędu Gminy Ruścu, w pokoju nr 16, w terminie do dnia 7 maja 2018 roku. Z wnioskiem mogą wystąpić również: sołtys, izba rolnicza, związek zawodowy rolników oraz inne podmioty, o których mowa w Rozporządzeniu. Więcej informacji udziela Pani Katarzyna Szymczak, pok. nr 6, tel. 43 67 66 011 wew. 210.

                                                                                                                                                       Wójt Gminy Rusiec                                                                                                                                                                               Dariusz Woźniak

Do wniosku należy dołączyć:

1.Kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie.

2. Oświadczenie o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym.

Obwieszczenie
Wójta Gminy Rusiec
w sprawie przyjmowania wniosków

o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt, produktów
lub sprzętu, utraconych w wyniku działań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bełchatowie w sprawie konieczności uzupełnienia składu komisji, która będzie dokonywała wycen zwierząt, produktów lub sprzętu, utraconych w wyniku działań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt informuję, iż chętne osoby spośród hodowców zwierząt, zamieszkałych na terenie gminy Rusiec, mogą wnioskować o powołanie na członka przedmiotowej komisji. Kandydaci muszą spełniać wymagania, określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych                   przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz.U. z 2009 r., Nr 142, poz. 1161). Zainteresowane osoby proszone są o złożenie wniosku o powołanie na rzeczoznawcę w siedzibie Urzędu Gminy Ruścu, w pokoju nr 16, w terminie  do dnia 7 maja 2018 roku. Z wnioskiem mogą wystąpić również: sołtys, izba rolnicza, związek zawodowy rolników oraz inne podmioty, o których mowa w Rozporządzeniu. Więcej informacji udziela Pani Katarzyna Szymczak, pok. nr 6, tel. 43 67 66 011 wew. 210.

                                                                                                                                                        Wójt Gminy Rusiec

                                                                                                                                                          Dariusz Woźniak

Do wniosku należy dołączyć:

Kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Oświadczenie o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym

Załączniki:
Pobierz plik (OBWIESZCZENIE.pdf)OBWIESZCZENIE[ ]562 kB
Pobierz plik (OŚWIADCZENIE.docx)OŚWIADCZENIE[ ]13 kB
Pobierz plik (WNIOSEK.doc)WNIOSEK[ ]19 kB